Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
portal dla dzieci, dla rodziców
Dla rodziców


Artykuły do przedruku

Zostań redaktorem
Jeśli piszesz wartościowe artykuły, chcesz wypromować samego siebie...

kliknij tutaj!  
nauczycieli Rodzina i jej problemy

dziecko Współczesna rodzina i jej przeminy

              Rodzina jest środowiskiem życiowym niemal każdego człowieka. Po spędzeniu dzieciństwa w rodzinie i dojściu do wieku dojrzałego, zdecydowana większość kobiet i mężczyzn wstępuje w związek małżeński, zakładając własne rodziny- tzw. rodziny prokreacji w odróżnieniu od tzw. rodzin pochodzenia, w których mąż i żona się urodzili i wychowali.

             Współczesna rodzina polska ulega szybkim przemianom, dotyczy to zarówno struktury, funkcji jak i zadań, pojawiają się też nowe problemy, które zagrażają jej prawidłowemu funkcjonowaniu. Na taki stan rzeczy miały wpływ następujące zjawiska: „industrializacja, urbanizacja, migracje społeczne oraz przemiany kulturowe i obyczajowe. Transformacja systemowa po 1989 roku objęła swoim zakresem wszystkie obszary życia społecznego, w tym małżeństwo i rodzinę” (T. Biernat).

             Dawny typ rodziny patriarchalnej, w której ojciec był jedynym żywicielem i autorytetem, zostaje stopniowo  zastępowany przez rodzinę demokratyczną, w której oprócz  ojca, zawodowo pracuje matka, a niekiedy i starsze dziecko. W takiej rodzinie prawa kobiety i mężczyzny są równe, zanika podział prac na męskie i żeńskie, a wzajemne stosunki oparte są na współpracy, przyjaźni i zrozumieniu. W rodzinie demokratycznej powstają bardziej korzystne warunki wychowawcze, wzmacnia się związek między rodzicami i dziećmi, które mają swoje obowiązki, ale i prawa, zwłaszcza prawo o współdecydowaniu o swoim życiu.

             Do najbardziej niepokojących zjawisk, które mają miejsce w rodzinie i ujawniły się w ostatnich latach można zaliczyć:
• spadek dzietności (Polska w 1999 roku osiągnęła po raz pierwszy po wojnie ujemny przyrost naturalny);
• coraz późniejsze zawieranie związków małżeńskich przez młode pokolenie i odkładanie
  w czasie obowiązków prokreacyjnych;
• rozprzestrzenianie się nowych form związków małżeńskich i paramałżeńskich, np. związki
  kohabitacyjne, małżeństwa bezdzietne, związki homoseksualne;
• liberalizacja w zakresie moralności i obyczajowości seksualnej (wysoka aprobata
  przedmałżeńskich stosunków seksualnych, antykoncepcji i przerywania ciąży, zwiększająca się   liczba rozwodów.
Wiele z wymienionych zjawisk nie jest nowych i występowało już w przeszłości. Mają one jednak duży wpływ na kształtowanie stosunku młodzieży i wyobrażeń na temat swojej rodziny.


           Przyczyny takiego stanu rzeczy tkwią w niewłaściwym przygotowaniu młodych ludzi do małżeństwa i życia rodzinnego, jest to z najważniejszych czynników dezorganizacji i rozpadu młodej rodziny, który wynika przede wszystkim z:
•  „niedojrzałości społecznej i psychicznej obu lub jednej ze stron;
•  niezaradności życiowej i słabej odporności na trudności jakie stwarza organizowanie
życia prywatnego od „podstaw”;
•  nieumiejętność współżycia i współdziałania „we dwoje”;
•  traktowaniu małżeństwa jedynie w kategoriach zmienionego stanu cywilnego i innego
statusu społecznego” (H. Idebska).

           Źródła takich a nie innych zachowań tkwią w rodzinie pochodzenia, czyli tej z której wywodzą się zarówno mąż jak i żona. Małżeństwa, które nie radzą sobie same ze sobą ze swoimi problemami są niedojrzałe emocjonalnie, nie umieją stworzyć zdrowej i kochającej się rodziny.Bibliografia
1. W. Okoń: Nowy Słownik pedagogiczny. Warszawa 1998.
2. T. Biernat: Młode pokolenie wobec małżeństwa i rodziny (w): Paedagogia Christiana 2003, nr2.
Zobacz podobne arytkuły:

dzieci Jak warunki domowe wpływają na rozwój dziecka?

             czytaj więcej...

dzieci Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rz 12,21)

             czytaj więcej...

dzieci Jak zadbać aby dziecko miało udane wakacje!!!

             czytaj więcej...

dzieci Rodzina na swoim

             czytaj więcej...

dzieci Łagodność i pokora - cechy na wagę złota!!!

             czytaj więcej...

dzieci Niezastąpiony Tato

             czytaj więcej...

dzieci Wpływ rodziny pochodzenia na powodzenie związku małżeńskiego młodego człowieka

             czytaj więcej...

dzieci Skutki braku matki lub ojca a rozwój dziecka

             czytaj więcej...

dzieci Rola matki i ojca w wychowaniu dziecka

             czytaj więcej...
Ciekawe produkty
Podobne tematy

Polityka prywatności | Reklama | Współpraca | Partnerzy | Kontakt

Książki dla dzieci, plecaki, buty
copyright © Dla-Dzieci.com.pl - wszystkie prawa zastrzeżone