Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
portal dla dzieci, dla rodziców
Dla nauczycieli

Pomysly na zajecia

Zostań redaktorem Portalu
Jeśli piszesz wartościowe artykuły, scenariusze zajęć, chcesz wypromować samego siebie...

kliknij tutaj!  

Artykuły do przedruku
Zarejestruj się z tego linku i otrzymaj 50% zniżki na 6 miesięcy do biblioteki z ok. milionem ebooków online Perlego

- Naukowa anglojęzyczna biblioteka z poradnikami edukacyjnymi np. jak profesjonalnie napisać sztuki teatralne, opowiadanie, jak prowadzić teatr, poradniki artystyczne, aktorskie, psychologiczne, filozoficzne, medyczne, informatyczne, edukacyjne, naukowe. Miesięczny dostęp do wszystkich ebooków tańszy niż cena niejednego ebooka.

nauczycieli Wiosenne rośliny chronione. Zielony pejzaż

Temat: Wiosenne rośliny chronione. Zielony pejzaż”

1. GRUPA WIEKOWA: uczniowie klas I – III

2. TEMAT DNIA – „Wiosenne rośliny chronione. Zielony pejzaż”

3. CELE ZAJĘĆ:

 Wiadomości – uczeń powinien :

  • umieć wymienić wiosenne rośliny chronione,
  • umieć odpowiedzieć na pytanie – co to jest ochrona gatunkowa (częściowa i całkowita/zupełna),
  • umieć odpowiedzieć na pytanie – dlaczego rośliny te podlegają ochronie gatunkowej i skąd to wiadomo,
  • podać kolory podstawowe, z których po zmieszaniu powstaje kolor zielony.

          Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych – potrafi :

  • nazwać wiosenne rośliny chronione na obrazkach i zdjęciach,
  • uzyskać kolor zielony za pomocą kolorów podstawowych – niebieskiego i żółtego.

          Stosowanie wiadomości w sytuacjach nowych – potrafi :

  • wykonać pracę plastyczną na temat „Wiosenny pejzaż” za pomocą uzyskanych ze zmieszania kolorów podstawowych różnorodnych odcieni zieleni.

          Rozumie wiadomości :

  • rozumie potrzebę ochrony pewnych gatunków roślin,
  • rozumie potrzebę bycia częścią ekosystemu w miejscu swojego zamieszkania.

         Wychowawcze :

  • zachęcanie do wykorzystania wyobraźni,
  • zachęcanie do odkrywania własnej i społecznej świadomości ekologicznej,
  • wyrabianie nawyku dbania o małą ojczyznę,    
  • wyrabianie nawyku dbania o planetę,             
  • zaszczepianie świadomości własnej przydatności i współzależności „natura-człowiek”,
  • dbanie o estetykę miejsca pracy podczas wykonywania prac plastycznych ,
  • kulturalne zachowanie się wobec rówieśników,
  • wdrażanie dzieci do wspólnej pracy i zabawy,
  • wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi,
  • wyrabianie nawyku czekania na swoją kolej.

4. METODY PRACY:

słowna

  • rozmowa z dziećmi,
  • swobodne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Co to znaczy ochrona gatunkowa roślin (i zwierząt)?”,
  • swobodne wypowiedzi dzieci na powyższy temat,
  • wymienianie różnorodnych wiosennych roślin chronionych,
  • wymienianie różnorodnych sposobów ochrony roślin.

praktyczna

  • wykonywanie pracy plastycznej
  • dopasowanie nazw roślin do obrazków i zdjęć.

oglądowa

  • oglądanie obrazków i zdjęć roślin chronionych występujących wiosną,
  • podziwianie różnorodnych sposobów wykonania pracy plastycznej przez dzieci.

5. FORMY PRACY:
zbiorowa

  • odpowiadanie na pytania nauczyciela,
  • udział w nazywaniu roślin na obrazkach,
  • wymyślanie sposobów ochrony roślin i powodów, dla których to robimy,
  • wymienianie kolorów potrzebnych do uzyskania zieleni.

indywidualna

  • wymyślanie koncepcji wykonania pracy plastycznej oraz rodzaju wykorzystanych materiałów,
  • wykonanie pracy plastycznej.

6. POMOCE I ŚRDOKI DYDAKTYCZNE:

  • zdjęcia i obrazki przedstawiające wiosenne rośliny chronione,
  • ołówki, farby plakatowe, gotowy szkic pejzażu do pomalowania.

7. PRZEBIEG ZAJĘĆ:


Przebieg zajęć

Edukacja

Uwagi

1. Powitanie dzieci.
Nawiązanie do tematu lekcji.
Nauczyciel zadaje pytanie „Czy spotkaliście się kiedyś z terminem „ochrona gatunkowa”? Co to jest i po co się to robi? Czy znacie jakieś zwierzęta/rośliny objęte ochroną gatunkową?”
Dzieci odpowiadają i próbują dookreślić, dlaczego tak ważne jest objęcie ochroną pewnych gatunków, co to są za gatunki i w jaki sposób można je chronić.
Nauczyciel na bieżąco dokonuje syntezy informacji, wspominając o rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. Ochrona gatunkowa jest w Polsce jedną z form ochrony przyrody. Zgodnie z brzmieniem Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku na celu ma zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, unikalnych dla danego miejsca albo regionu,  podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych.
Gatunków chronionych nie wolno niszczyć, zrywać, zbierać, niszczyć ich siedlisk, sprzedawać, nabywać, przewozić przez granicę państwa itp. Gatunki częściowo chronionych gatunków roślin mogą być dopuszczone do niewielkiego, określonego zbioru na potrzeby ziołolecznictwa.
Nauczyciel zadaje pytanie „Jakie znamy wiosenne rośliny chronione?”
Dzieci podają odpowiedzi, jeśli mają trudności nauczyciel przechodzi do punktu

2. Nauczyciel pokazuje ilustracje i zdjęcia niepodpisanych roślin chronionych. Obok znajdują się pomieszane karteczki z nazwami. Dzieci próbują przyporządkować nazwy do poszczególnych roślin. Nauczyciel może podpowiadać, podawać cechy charakterystyczne roślin.

3. Nauczyciel zadaje pytanie: „Skąd się bierze kolor zielony?”, prosi o podanie kolorów podstawowych potrzebnych do otrzymania zieleni.

4. Nauczyciel prosi dzieci o wykonanie pracy plastycznej tylko za pomocą farby niebieskiej i żółtej – w różnych odcieniach zieleni.
Zwracamy dzieciom uwagę, aby wykorzystywały tylko dwa kolory farb w różny sposób stopniując odcień zieleni.
Po skończonym malowaniu dzieci porządkują stanowisko pracy.
Kiedy prace są gotowe, komponujemy z nich wystawę.
4. Zakończenie i pożegnanie uczniów.

Polonistyczna
Społeczna
Przyrodnicza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przyrodnicza
Polonistyczna

 
Plastyczna
Plastyczna

 

Opracowała:
Marta Turska - GrochockaCiekawe produkty

Podobne tematy


Polityka prywatności | Reklama | Współpraca | Partnerzy | Kontakt

Książki dla dzieci, plecaki, buty
copyright © Dla-Dzieci.com.pl - wszystkie prawa zastrzeżone