Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
portal dla dzieci, dla rodziców
Dla nauczycieli

Pomysly na zajecia

Zostań redaktorem Portalu
Jeśli piszesz wartościowe artykuły, scenariusze zajęć, chcesz wypromować samego siebie...

kliknij tutaj!  

Artykuły do przedruku
nauczycieli Kolędnicy. Ożywiamy zapomniane zwyczaje

Temat: „Kolędnicy. Ożywiamy zapomniane zwyczaje”


1. GRUPA WIEKOWA: uczniowie klas I – III

2. TEMAT DNIA – „Kolędnicy. Ożywiamy zapomniane zwyczaje”.
(Temat został opracowany na potrzeby zapoznania dzieci ze zwyczajem kolędowania, aby mogły wziąć udział w konkursie na projekt kartki bożonarodzeniowej organizowanym przez Miejskie Centrum Kulturalne)

3. CELE ZAJĘĆ:

Wiadomości – uczeń powinien :

  • umieć przedstawić krótko zwyczaj kolędowania,
  • umieć wymienić przykłady postaci, jakie najczęściej można było spotkać w orszaku kolędników, spróbować określić ich symboliczne znaczenie.

Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych – potrafi :

  • nazwać obrazki przedstawiające różne postacie w orszaku kolędników,
  • rozwiązać krzyżówkę.

Stosowanie wiadomości w sytuacjach nowych – potrafi :

  • wykonać pracę plastyczną na temat „Kolędnicy” uwzględniając różnorodność postaci oraz przedstawiając typowe emblematy grupy kolędniczej i poszczególnych jej uczestników (np. śmierć – kosa, gwiaździch – gwiazda, turoń – określone przebranie upodabniające postać do kozła).

Rozumie wiadomości :

  • rozumie potrzebę uzyskania informacji o zjawisku kolędowania tak rzadko spotykanym w dzisiejszym świecie,
  • rozumie przyczyny zaniku zwyczaju kolędowania i jego popularność w dawnych czasach.

Wychowawcze :

  • zachęcanie do wykorzystania wyobraźni,
  • zachęcanie do odkrywania przeszłości w sposób ciekawy i kreatywny,
  • zachęcanie do poznawania dawnych polskich zwyczajów,
  • wyrabianie nawyku bezpiecznego posługiwania się narzędziami pracy,
  • dbanie o estetykę miejsca pracy podczas wykonywania prac plastycznych ,
  • kulturalne zachowanie się wobec rówieśników,
  • wdrażanie dzieci do wspólnej pracy i zabawy,
  • wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi,
  • wyrabianie nawyku czekania na swoją kolej.

4. METODY PRACY:

słowna

  • rozmowa z dziećmi,
  • swobodne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Kim byli kolędnicy?”,
  • swobodne wypowiedzi dzieci na temat poszczególnych postaci w orszaku kolędniczym,
  • wymienianie różnorodnych przyczyn, dlaczego kolędowanie zanikło, a było kiedyś tak popularne.

praktyczna

  • rozwiązywanie krzyżówki
  • wykonywanie pracy plastycznej.

oglądowa

  • oglądanie obrazków przedstawiających różne przykłady postaci kolędników,
  • podziwianie różnorodnych sposobów wykonania pracy plastycznej przez dzieci.

5. FORMY PRACY:
zbiorowa

  • odpowiadanie na pytania nauczyciela,
  • udział w nazywaniu postaci na obrazkach,
  • wymyślanie możliwych przyczyn, dla których kolędowanie zanikło.

indywidualna

  • rozwiązywanie krzyżówki,
  • wymyślanie koncepcji wykonania pracy plastycznej oraz rodzaju wykorzystanych materiałów,
  • wykonanie pracy plastycznej.

6. POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

  • obrazki, zdjęcia, ilustracje przedstawiające orszaki kolędników w formie grafik, obrazów, rysunków,
  • gotowy szablon krzyżówki dla każdego dziecka,
  • kredki, blok rysunkowy.

7. PRZEBIEG ZAJĘĆ:


Przebieg zajęć

Edukacja

Uwagi

1. Powitanie dzieci.
Nawiązanie do tematu lekcji.
Nauczyciel rozdaje gotowe szablony krzyżówki, której rozwiązaniem jest hasło „Kolędnicy”. Poziom trudności krzyżówki można stopniować wykonując ją w formie obrazkowej, krótkich zagadek lub niedokończonych zdań.
Nauczyciel zadaje pytanie „Kim byli kolędnicy? Co robili?”. Nauczyciel stara się naprowadzić dzieci poprzez zrobienie mini-testu:
Kolędnicy to:

 • rolnicy hodujący kolendrę;
 • mechanicy samochodowi, trudniący się naprawą kół w samochodach;
 • grupa przebierańców, którzy dawniej odwiedzali domy w okresie Bożego Narodzenia, aby zabawiać mieszkańców wsi, nieść dobrą nowinę oraz zebrać podarki.

Dzieci odpowiadają i próbują dookreślić, kto, po co i jak kolędował. Nauczyciel na bieżąco dokonuje syntezy informacji.

2. Nauczyciel pokazuje ilustracje orszaków kolędniczych, prosi dzieci o odgadnięcie, jakie postacie uczestniczyły w kolędowaniu, jakie ważne przedmioty nieśli kolędnicy ze sobą (gwiazda, szopka, postacie turonia, gwiaździcha, herodów, diabła, śmierci, anioła itd.). Dzieci opowiadają o postaciach z obrazków, starając się określić ich symbolikę i sens.

3. Nauczyciel pyta dzieci, dlaczego teraz rzadko spotykamy grupy kolędników. Skierowuje rozmowę na tory rozwoju cywilizacji i innych rozrywek, usiłując przekazać dzieciom sens istnienia grup kolędniczych – przedstawiały one historię narodzenia Chrystusa, będąc jednocześnie okazją do rozrywki, zabawy, śmiechu.

4. Nauczyciel prosi dzieci o to, by przedstawiły swój własny orszak kolędników, w którym znajdą się wybrane przez dzieci postacie i emblematy. Prace wykonywane są za pomocą kredek.
Po skończonym rysowaniu dzieci porządkują stanowisko pracy.
Kiedy prace są gotowe, komponujemy z nich wystawę.
4. Zakończenie i pożegnanie uczniów.

Polonistyczna
Społeczna
Historyczna
Społeczna
Polonistyczna
Społeczna
Polonistyczna
Historyczna


Plastyczna

Opracowała:
Marta Turska - Grochocka
Ciekawe produkty


Polityka prywatności | Reklama | Współpraca | Partnerzy | Kontakt

Książki dla dzieci, plecaki, buty
copyright © Dla-Dzieci.com.pl - wszystkie prawa zastrzeżone