Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
portal dla dzieci, dla rodziców
Dla nauczycieli

Pomysly na zajecia

Zostań redaktorem Portalu
Jeśli piszesz wartościowe artykuły, scenariusze zajęć, chcesz wypromować samego siebie...

kliknij tutaj!  

Artykuły do przedruku
Zarejestruj się z tego linku i otrzymaj 50% zniżki na 6 miesięcy do biblioteki z ok. milionem ebooków online Perlego

- Naukowa anglojęzyczna biblioteka z poradnikami edukacyjnymi np. jak profesjonalnie napisać sztuki teatralne, opowiadanie, jak prowadzić teatr, poradniki artystyczne, aktorskie, psychologiczne, filozoficzne, medyczne, informatyczne, edukacyjne, naukowe. Miesięczny dostęp do wszystkich ebooków tańszy niż cena niejednego ebooka.

nauczycieli Jak można wykorzystać dary jesieni

Temat: „Jak można wykorzystać dary jesieni? Sposoby tradycyjne i całkiem nowe”


1. GRUPA WIEKOWA : uczniowie klas I – III

2. HASŁO TYGODNIA : Idzie jesień

3. TEMAT DNIA – „Jak można wykorzystać dary jesieni? Sposoby tradycyjne i całkiem nowe”

4. CELE CAŁODZIENNYCH ZAJĘĆ :
Wiadomości – uczeń powinien :

  • umieć wymienić nazwy warzyw i owoców,
  • poznać różne warzywa i owoce sezonowe, charakterystyczne dla jesieni,
  • poznać sposoby wykorzystania określonych warzyw i owoców.

          Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych – potrafi :

  • nazwać widziane warzywo,
  • wymienić warzywa i owoce sezonowe, krótko je scharakteryzować, znaleźć różnice między nimi (np. marchewka – pietruszka),
  • potrafi określić, do czego można wykorzystać dane warzywo czy owoc.

          Stosowanie wiadomości w sytuacjach nowych – potrafi :

  • wymyślić koncepcję wykonania ludzika z warzywa lub owocu,
  • wykonać ludzika z warzywa lub owocu, wykorzystując naturalne „atuty” oraz korzystając z otrzymanych materiałów.

          Rozumie wiadomości :

  • rozumie potrzebę poznania wyglądu warzyw i owoców w ich naturalnej postaci,
  • rozumie różnorodne możliwości wykorzystania darów natury, także te nietypowe.

         Wychowawcze :

  • zachęcanie do wykorzystania wyobraźni,
  • wyrabianie nawyku bezpiecznego posługiwania się narzędziami pracy                ( nożyczki, pistolet do klejenia na gorąco, wykałaczki ) ,
  • dbanie o estetykę miejsca pracy podczas wykonywania prac plastycznych ,
  • kulturalne zachowanie się wobec rówieśników,
  • wdrażanie dzieci do wspólnej pracy i zabawy,
  • wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi,
  • wyrabianie nawyku czekania na swoją kolej.

5. METODY PRACY :
słowna

  • rozmowa z dziećmi,
  • swobodne wypowiedzi dzieci na temat możliwości wykorzystania danego warzywa lub owocu,
  • wymienianie nazw warzyw i owoców,
  • określanie różnic między warzywami (np. marchewka - pietruszka),
  • określanie możliwości wykorzystania warzyw i owoców.

praktyczna

  • badanie warzyw i owoców dotykiem,
  • badanie warzyw i owoców za pomocą powonienia,
  • wykonywanie pracy plastycznej ,
  • komponowanie wystawy skończonych prac plastycznych.

oglądowa

  • oglądanie warzyw i owoców,
  • podziwianie różnorodnych sposobów wykonania pracy plastycznej przez dzieci.

6. FORMY PRACY :
zbiorowa

  • udział w zgadywaniu nazw owoców i warzyw,
  • przypomnienie nazw owoców i warzyw,
  • wymyślanie możliwości ich zastosowania.

indywidualna

  • wymyślanie koncepcji wykonania pracy plastycznej oraz rodzaju wykorzystanych materiałów,
  • wykonanie ludzików z wylosowanych warzyw i owoców.

7. POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

  • różnorodne jesienne warzywa i owoce,
  • skrzynka nakryta materiałem,
  • papier kolorowy, klej, nożyczki, kredki, ścinki materiałów, kolorowa włóczka, pistolet do klejenia na gorąco.

 

8. PRZEBIEG CAŁODZIENNYCH ZAJĘĆ:


Przebieg zajęć

Edukacja

Uwagi

1. Powitanie dzieci .
Nawiązanie do tematu lekcji.
Zachęcenie dzieci do zajęć przygotowaną niespodzianką – skrzynką nakrytą materiałem,             z ukrytymi w niej warzywami             i owocami.

2. Wybranie losowe dwóch osób.
Jedna osoba wkłada obydwie ręce do skrzynki i za pomocą dotyku bada pierwsze napotkane warzywo lub owoc. Stara się odgadnąć, co to jest.
Po wypowiedzeniu nazwy dziecko wyciąga przedmiot, a reszta dzieci określa, czy dobrze odgadło. Jeśli nie, dzieci starają się zgadnąć, jak warzywo lub owoc się nazywa.
Nauczyciel wymienia możliwości zastosowania warzywa lub owocu,        a dzieci dopowiadają swoje pomysły.
Druga z wybranych osób                        z zawiązanymi oczami wącha wylosowane przez nauczyciela warzywo lub owoc. Próbuje zgadnąć, co to jest.
Po zdjęciu opaski sprawdza, czy dobrze odpowiedziało, próbuje przypomnieć sobie lub wymyślić zastosowanie i możliwości wykorzystania danego warzywa lub owocu. 
Dzieci dopowiadają swoje pomysły.

3. Po tym, jak każde dziecko miało możliwość losowania warzywa lub owocu ze skrzynki, nauczyciel informuje dzieci o następnym zadaniu.
Dzieci mają wykonać z warzyw i owoców ludziki, wykorzystując materiały dane przez nauczyciela:
włóczkę, ścinki materiałów, kolorowy papier, goździki, pieprz, klej, nożyczki.
Nauczyciel sugeruje dzieciom możliwość wykorzystania naturalnych elementów warzywa lub owocu (natka to włosy lub sukienka, naturalne wypukłości to uszy, nos).
Nauczyciel pomaga dzieciom doklejać „włosy” i wykonać trudniejsze elementy – dziurki do umocowania oczu, posługuje się nożem w celu przecięcia warzyw i owoców.
Na koniec dzieci komponują wystawę gotowych ludzików.
Dzieci porządkują stanowisko pracy.
4.Zakończenie i pożegnanie uczniów.

 

Polonistyczna

 

 
Polonistyczna
Przyrodnicza
Społeczna

 

 

 

 

 

 

 
Polonistyczna
Plastyczna

 

 

Co się udało:

 • dzieci potrafią wymienić nazwy jesiennych owoców i warzyw;
 • dzieci znają warzywa dotychczas niektórym nieznane, np. cukinię;
 • dzieci potrafią określić zastosowanie warzywa lub owocu, np. w kuchni do danej potrawy, natkę do ozdoby;
 • dzieci potrafią odróżnić od siebie podobne warzywa, np. marchewkę i pietruszkę, wskazać podobieństwa i różnice;
 • dzieci potrafią współdziałać w zabawie i w wykonaniu zadań, dzielić się materiałami i narzędziami pracy;
 • dzieci potrafią działać w sposób kulturalny i szanując drugą osobę;
 • dzieci potrafią wykonać ludzika z warzywa lub owocu estetycznie, bezpiecznie, pomysłowo, wykorzystując naturalne atuty przedmiotu oraz działając twórczo.

Opracowała:
Marta Turska - Grochocka
Ciekawe produkty


Polityka prywatności | Reklama | Współpraca | Partnerzy | Kontakt

Książki dla dzieci, plecaki, buty
copyright © Dla-Dzieci.com.pl - wszystkie prawa zastrzeżone