Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
portal dla dzieci, dla rodziców
Dla nauczycieli

Pomysly na zajecia

Zostań redaktorem Portalu
Jeśli piszesz wartościowe artykuły, scenariusze zajęć, chcesz wypromować samego siebie...

kliknij tutaj!  

Artykuły do przedruku
Zarejestruj się z tego linku i otrzymaj 50% zniżki na 6 miesięcy do biblioteki z ok. milionem ebooków online Perlego

- Naukowa anglojęzyczna biblioteka z poradnikami edukacyjnymi np. jak profesjonalnie napisać sztuki teatralne, opowiadanie, jak prowadzić teatr, poradniki artystyczne, aktorskie, psychologiczne, filozoficzne, medyczne, informatyczne, edukacyjne, naukowe. Miesięczny dostęp do wszystkich ebooków tańszy niż cena niejednego ebooka.

nauczycieli Dlaczego pomagamy ptakom w zimie?”

Temat: „Dlaczego pomagamy ptakom w zimie?”1. GRUPA WIEKOWA: uczniowie klas I – III

2. TEMAT DNIA – „Dlaczego pomagamy ptakom w zimie?”

3. CELE ZAJĘĆ:

 Wiadomości – uczeń powinien :

  • umieć przedstawić powody, dla których powinno się dokarmiać ptaki zimową porą,
  • umieć wymienić gatunki ptaków, które występują w Polsce zimą,
  • umieć podać przykłady pokarmów, którymi można dokarmiać ptaki,
  • umieć podać sposoby dokarmiania (karmniki, pożywienie zawieszone na sznurku, dokarmianie ptaków wodnych).

          Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych – potrafi :

  • nazwać gatunki ptaków występujących w Polsce zimą,
  • przedstawić wybrany gatunek ptaka w formie pracy plastycznej,
  • przedstawić przykładowy sposób dokarmiania ptaków w formie pracy plastycznej.

          Stosowanie wiadomości w sytuacjach nowych – potrafi :

  • wykonać pracę plastyczną na temat „Dokarmiamy ptaki zimą” uwzględniając znane, wybrane przez siebie gatunki ptaków zimowych oraz przedstawiając określony sposób dokarmiania ptaków zimą.

          Rozumie wiadomości :

  • rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt w czasie, kiedy trudno im zdobyć pożywienie w naturalny sposób,
  • rozumie potrzebę bycia częścią ekosystemu w miejscu swojego zamieszkania.

         Wychowawcze :

  • zachęcanie do wykorzystania wyobraźni,
  • zachęcanie do odkrywania własnej i społecznej świadomości ekologicznej,
  • zachęcanie do poznawania sposobów wspierania zwierząt w trudnych dla nich warunkach,
  • wyrabianie nawyku dbania o małą ojczyznę,    
  • wyrabianie nawyku dbania o planetę,             
  • zaszczepianie świadomości własnej przydatności i współzależności „natura-człowiek”,
  • dbanie o estetykę miejsca pracy podczas wykonywania prac plastycznych ,
  • kulturalne zachowanie się wobec rówieśników,
  • wdrażanie dzieci do wspólnej pracy i zabawy,
  • wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi,
  • wyrabianie nawyku czekania na swoją kolej.

4. METODY PRACY :

słowna

  • rozmowa z dziećmi,
  • swobodne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego i jak można pomagać ptakom zimą?”,
  • swobodne wypowiedzi dzieci na powyższy temat,
  • wymienianie różnorodnych gatunków ptaków,
  • wymienianie różnorodnych sposobów dokarmiania ptaków zimą.

praktyczna

  • wykonywanie pracy plastycznej.

oglądowa

  • oglądanie ilustracji z atlasu ptaków przedstawiających ptaki występujące w Polsce zimą,
  • podziwianie różnorodnych sposobów wykonania pracy plastycznej przez dzieci.

5. FORMY PRACY:
zbiorowa

  • odpowiadanie na pytania nauczyciela,
  • udział w nazywaniu gatunków ptaków na obrazkach,
  • wymyślanie możliwych przyczyn, dla których należy dokarmiać ptaki zimą
  • podawanie sposobów, rodzajów, możliwych miejsc dokarmiania ptaków.

indywidualna

  • wymyślanie koncepcji wykonania pracy plastycznej oraz rodzaju wykorzystanych materiałów,
  • wykonanie pracy plastycznej.

6. POMOCE DYDAKTYCZNE:

  • atlas ptaków,
  • ołówki, farby plakatowe, blok rysunkowy.

7. PRZEBIEG ZAJĘĆ:


Przebieg zajęć

Edukacja

Uwagi

1. Powitanie dzieci.
Nawiązanie do tematu lekcji.
Nauczyciel zadaje pytanie „Dlaczego i jak można pomagać ptakom zimą?”
Dzieci odpowiadają i próbują dookreślić, dlaczego dokarmianie zwierząt jest tak ważne zimą. Nauczyciel na bieżąco dokonuje syntezy informacji.
Nauczyciel zadaje pytanie „Jakie znamy sposoby dokarmiania ptaków? Czym można je dokarmiać? Gdzie można dokarmiać ptaki?”
Dzieci podają odpowiedzi, wśród których powinny znaleźć się hasła (jeśli nie pojawiają się spontanicznie, nauczyciel naprowadza):
- karmnik, słoninka, ziarna, okruchy, ptaki wodne.

2. Nauczyciel pokazuje ilustracje z atlasu ptaków. Dzieci wymieniają nazwy, opowiadają, jakie cechy charakterystyczne ma dany gatunek ptaka. Nauczyciel może podpowiadać, czym żywi się określony charakterystyczny gatunek np. sikorki, lub podsuwać dzieciom charakterystyczne miejsca, gdzie mogą się udać, aby znaleźć amatorów dokarmiania, np. nad rzekę aby karmić kaczki i łabędzie.

3. Nauczyciel pyta dzieci „Czy dokarmianie ptaków może być przyjemnym i potrzebnym zajęciem?”. Dzieci podają argumenty „za”, nauczyciel na bieżąco dokonuje syntezy informacji.

4. Nauczyciel prosi dzieci o wykonanie pracy plastycznej za pomocą farb plakatowych na temat „Dokarmiamy ptaki zimą”.
Zwracamy dzieciom uwagę, aby przedstawiły ptaki występujące w Polsce zimą oraz namalowały wybrane sposoby ich dokarmiania oraz określone miejsce, gdzie można to robić.
Po skończonym malowaniu dzieci porządkują stanowisko pracy.
Kiedy prace są gotowe, komponujemy z nich wystawę.
4. Zakończenie i pożegnanie uczniów.

Polonistyczna
Społeczna
Przyrodnicza

 

 

 

 

 


Przyrodnicza
Polonistyczna

 

 

Społeczna
Polonistyczna
PrzyrodniczaPlastyczna

 


Opracowała:
Marta Turska - GrochockaCiekawe produkty


Polityka prywatności | Reklama | Współpraca | Partnerzy | Kontakt

Książki dla dzieci, plecaki, buty
copyright © Dla-Dzieci.com.pl - wszystkie prawa zastrzeżone