Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
portal dla dzieci, dla rodziców
Dla nauczycieli

Pomysly na zajecia

Zostań redaktorem Portalu
Jeśli piszesz wartościowe artykuły, scenariusze zajęć, chcesz wypromować samego siebie...

kliknij tutaj!  

Artykuły do przedruku
Zarejestruj się z tego linku i otrzymaj 50% zniżki na 6 miesięcy do biblioteki z ok. milionem ebooków online Perlego

- Naukowa anglojęzyczna biblioteka z poradnikami edukacyjnymi np. jak profesjonalnie napisać sztuki teatralne, opowiadanie, jak prowadzić teatr, poradniki artystyczne, aktorskie, psychologiczne, filozoficzne, medyczne, informatyczne, edukacyjne, naukowe. Miesięczny dostęp do wszystkich ebooków tańszy niż cena niejednego ebooka.

nauczycieli Co to znaczy?

Temat: "Co to znaczy? Poznajemy i utrwalamy różne związki frazeologiczne”


1. GRUPA WIEKOWA : uczniowie klas I – III

2. TEMAT DNIA – „Co to znaczy? Poznajemy i utrwalamy różne związki frazeologiczne”

3. CELE ZAJĘĆ:

Wiadomości – uczeń powinien :

  • umieć określić, czym jest związek frazeologiczny,
  • umieć podać kilka przykładów związku frazeologicznego,
  • umieć wyjaśnić własnymi słowami znaczenie poznanych na zajęciach związków frazeologicznych.

Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych – potrafi :

  • wytłumaczyć znaczenie wybranego przez siebie związku frazeologicznego,
  • umieć wyjaśnić własnymi słowami termin „związek frazeologiczny”.

Stosowanie wiadomości w sytuacjach nowych – potrafi :

  • wykonać pracę plastyczną będącą zabawną/prawdziwą ilustracją znaczenia określonego związku frazeologicznego.

Rozumie wiadomości :

  • rozumie znaczenie terminu „związek frazeologiczny”,
  • rozumie znaczenie poznanych na zajęciach związków frazeologicznych.

Wychowawcze :

  • zachęcanie do wykorzystania wyobraźni,
  • prezentowanie możliwości wyjścia poza schemat,
  • dbanie o estetykę miejsca pracy podczas wykonywania prac plastycznych ,
  • kulturalne zachowanie się wobec rówieśników,
  • wdrażanie dzieci do wspólnej pracy i zabawy,
  • wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi,
  • wyrabianie nawyku czekania na swoją kolej.

4. METODY PRACY :

słowna

  • czytanie opowiadań prezentujących znaczenie wybranych związków frazeologicznych,
  • rozmowa z dziećmi,
  • wyjaśnienie terminu „związek frazeologiczny”,
  • swobodne wypowiedzi dzieci na temat znanych im do tej pory związków frazeologicznych.

praktyczna

  • wykonywanie pracy plastycznej.

oglądowa

  • podziwianie różnorodnych sposobów wykonania pracy plastycznej przez dzieci.

5. FORMY PRACY:
zbiorowa

  • odpowiadanie na pytania nauczyciela,
  • słuchanie opowiadań.

indywidualna

  • wymyślanie koncepcji wykonania pracy plastycznej oraz rodzaju wykorzystanych materiałów,
  • wykonanie pracy plastycznej.

6. POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

  • kredki, blok rysunkowy.

7. PRZEBIEG ZAJĘĆ:


Przebieg zajęć

Edukacja

Uwagi

1. Powitanie dzieci.
Nawiązanie do tematu lekcji.
Nauczyciel zadaje pytanie „Czy spotkaliście się kiedyś z terminem „związek frazeologiczny”?” Dzieci odpowiadają na pytanie. Nauczyciel czyta definicję „związku frazeologicznego” (www.wikipedia.org) - Związek frazeologiczny, frazeologizm – utrwalone w użyciu połączenie dwóch lub więcej wyrazów, które ma znaczenie najczęściej niedające sprowadzić się do prostej sumy znaczeń swoich składników, np. biała flaga, marzenie ściętej głowy, wypić duszkiem albo pójść po rozum do głowy. Do związków frazeologicznych zaliczane mogą być także przysłowia, porzekadła.
Dzieci podają przykłady związków frazeologicznych, które znają z codziennego życia.
Nauczyciel na bieżąco dokonuje syntezy informacji, wyjaśnia, dopowiada, podaje przykłady, które dzieci znają, ale na to nie wpadły.

2. Nauczyciel czyta dzieciom wybrane opowiadanka z książki Grzegorza Kasdepke „Co to znaczy... 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń”. Dzieci słuchają, po czym przechodzą do punktu 3.

3. Nauczyciel prosi dzieci o wykonanie pracy plastycznej, w której dzieci przedstawią wybrany przez siebie związek frazeologiczny.
Dzieci mają do dyspozycji kartkę podzieloną na dwie części – po jednej stronie dzieci narysują przedstawienie symboliczne tego związku (w sposób zabawny, humorystyczny, przywodzący od razu na myśl dane powiedzenie), zaś po drugiej stronie jego dosłowne znaczenie.
Dla ułatwienia można wypisać na kartkach związki frazeologiczne – dzieci losują i rysują wylosowany związek. Każde dziecko ma inne zadanie, więc można uniknąć kłótni przy powtarzaniu się wymyślonego przez dzieci takiego samego związku frazeologicznego.
Po skończonym rysowaniu dzieci porządkują stanowisko pracy.
Kiedy prace są gotowe, komponujemy z nich wystawę.
4. Zakończenie i pożegnanie uczniów.

Polonistyczna
Społeczna


Polonistyczna


Plastyczna

Opracowała:
Marta Turska - GrochockaCiekawe produkty

Podobne tematy


Polityka prywatności | Reklama | Współpraca | Partnerzy | Kontakt

Książki dla dzieci, plecaki, buty
copyright © Dla-Dzieci.com.pl - wszystkie prawa zastrzeżone