Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
portal dla dzieci, dla rodziców
Pasaż dla dzieci

Pasaż dla rodziców

Pasaż dla nauczycieli

Artykuły do przedrukunauczycieli Pedagogika specjalnaEdu-Jurczyszyn - multimedia, część 2. Program do diagnozy młodzieży i osób dorosłych o specjalnych potrzebach... (płyta CD)

Edu-Jurczyszyn - multimedia, część 2. Program do diagnozy młodzieży i osób dorosłych o specjalnych potrzebach... (płyta CD)

Cena: 455,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Uwaga!Ze względu na specyfikę programu czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni.Zamówienia realizujemy tylko i wyłącznie na przedpłatę lub płatność elektroniczną.Pomorskie Centrum Terapii przedstawia program do diagnozy młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Za pośrednictwem programuTony Attwood
Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik

Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik

Cena: 68,25 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Lektura dla wszystkich prywatnie i zawodowo zainteresowanych zespołem Aspergera (ZA), rzetelne źródło wiedzy, a przy tym wciągająca, znakomicie napisana książka. Tony Attwood, wybitny specjalista tematu zaburzeń ze spektrum autyzmu, opisuje specyfikę funkcjonowania osób z ZA i tłumaczy, jakie probleŻaneta Stelter
Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

Cena: 60,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
"Jest to interesująca monografia teoretyczno-empiryczna, która obejmuje szeroko zakreślone podłoże teoretyczne i precyzyjną analizę wyników badań własnych. Część teoretyczna poświęcona jest omówieniu znaczenia rodziny w rozwoju i życiu człowieka - niezależnie od jego kondycji psychofizycznej -Lucyna Bobkowicz-Lewartowska
Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa

Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa

Cena: 55,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
prof. UG dr hab. Mariola Bidzan:Oceniając całościowo monografię Autorki należy podkreślić nowatorstwo podjętych problemów, jak również obecną w pracy troskę o interpretacje aplikacyjne, w formie wskazań i sugestii praktycznych. Poruszenie problemu niezmiernie istotnego, o którym coraz częściej się mAnna Strumińska (pod red.)
Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnieABC hipoterapii

Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnieABC hipoterapii

Cena: 52,70 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Prezentowana książka - pierwsza z serii ABC HIPOTERAPII - poświęcona jest wpływowi jazdy konnej i kontaktu z koniem na psychikę oraz sprawność umysłową i fizyczną osób niepełnosprawnych intelektualnie. Książka przeznaczona jest dla lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, instruktorów hipoteMagdalena Grycman
Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się. Ciągi czynności, gry i zabawy

Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się. Ciągi czynności, gry i zabawy

Cena: 50,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Zestaw zawiera:- przedstawia praktyczne strategie i zasady postępowania w zabawie z dzieckiem.- Kwestionariusz wspomagający obserwację: co dziecko robi w ciągu dnia oraz Plan dziennych aktywności dziecka 48 zestawów ćwiczeń opracowanych w oparciu o aktywny model pracy z dzieckiem,- przykładowe stratJacek Błeszyński (pod red.)
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Cena: 49,80 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Dzięki podejmowaniu przez coraz większe grono specjalistów problemów komunikacji, mowy i języka, jak również praktycznego działania zmierzającego do wsparcia osób do niedawna określanych jako niekomunikujące/niekomunikatywne następuje zmiana w spojrzeniu na niepełnosprawność, która wcale nie musi ozRemigiusz J. Kijak
Seks i niepełnosprawność. Doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną

Seks i niepełnosprawność. Doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną

Cena: 48,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Omawiana w niniejszej pracy problematyka dotyczy ważnej sfery ludzkiego życia – seksu. Seks nie oznacza tylko reprodukcji i zaspokojenia popędu biologicznego. Związany jest integralnie z całą osobowością, wzbogaca rozwój człowieka, rozwija więzi międzyludzkie. Seks jest tym czymś, co każdy z nCarol Stock Kranowitz
Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

Cena: 48,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Rodzic wychowujący malucha z zaburzeniem integracji sensorycznej (SPD) nie zawsze jest w nastroju do zabawy, choć ta jest znakomitym narzędziem terapeutycznym, i nie zawsze wie, jak zająć się nie-zgranym dzieckiem. Jakie rodzaje aktywności będą odpowiednie przy konkretnym typie zaburzenia? Jak szybkBarbara Winczura (red. nauk.)
Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Trudne ścieżki rozwoju

Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Trudne ścieżki rozwoju

Cena: 48,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Problematyka publikacji porusza zagadnienie współwystępowania zaburzeń rozwojowych u dzieci. Tematyka ta, coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowań wielu badaczy, diagnostów i terapeutów, tym bardziej, iż w praktyce klinicznej spotykamy coraz większą grupę dzieci, u których stwierdza się wyAlbert J. Cotugno
Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych

Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych

Cena: 47,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym cierpiące na Zespół Aspergera, zmagają się z trudnościami w sytuacjach społecznych i problemami z komunikacją. Aby ułatwić im funkcjonowanie społeczne, niezbędne jest zaplanowanie takich interwencji, które pomogą im zrozumieć własne emocje, zapanowaćJacek Kielin, Katarzyna Klimek-Markowicz
Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Cena: 44,90 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
"Krok po kroku" to nieocenione źródło wiedzy dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Autorzy wyjaśniają, jak stworzyć program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka, postawić diagnozę funkcjonalną czy prawidłowo stawiać wymagania. Opisują zaletCarol Stock Kranowitz
Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego - diagnoza i postępowanie

Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego - diagnoza i postępowanie

Cena: 42,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Zaburzenie integracji sensorycznej, problem, z którym boryka się piętnaście procent dzieci, to zjawisko, o którym w Polsce mówi się coraz więcej. Zaburzenie to ma ogromny wpływ na zachowanie najmłodszych, którzy nie potrafią powiedzieć, dlaczego w sposób niezwykle gwałtowny reagują na bodźce, któreAneta Jegier, Magdalena Kosowska
Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole

Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole

Cena: 40,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Dzieci niepełnosprawne są obecne w wielu klasach szkolnych. Mimo trudności związanych z niepełnosprawnością ich potrzeby są właściwe dla wieku rozwojowego. Tak samo jak ich koledzy chcą poznawać świat, czując miłość i wsparcie bliskich oraz życzliwość nauczycieli i rówieśników.Zawarte w książce treśAgnieszka Żabińska
Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Metoda pracy sekwencjami na lekcjach plastyki

Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Metoda pracy sekwencjami na lekcjach plastyki

Cena: 40,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Publikacja jest efektem pracy na zajęciach plastycznych z osobami niewidomymi i słabowidzącymi z dodatkowymi dysfunkcjami. Autorka omawia między innymi środki dydaktyczne i techniki plastyczne wykorzystywane na lekcjach plastyki; poprzez sekwencje przedstawia czytelnikowi zadania, jakie stawia się pPaweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel
Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania

Cena: 39,90 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka na temat terapii behawioralnej dzieci z autyzmem! Autyzm jest jednym z najpoważniejszych i najczęściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych. Z niemal 100 rodzajów oferowanych terapii do najefektywniejszych należy stosowana analiza zachowania. Jej skutecznSiegfried M. Pueschel
Ku lepszej przyszłości. Zespół Downa. Przewodnik dla rodziców i opiekunów

Ku lepszej przyszłości. Zespół Downa. Przewodnik dla rodziców i opiekunów

Cena: 39,90 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Książka napisana zarówno dla specjalistów i rodziców dzieci z zespołem Downa, jak również dla wszystkich osób chcących poszerzyć swą wiedzę na ten temat. Obok omówienia ogólnych i szczegółowych aspektów zespołu Downa (m.in prezentacji kwestii prenatalnego poradnictwa genetycznego i problemów medycznJolanta Rzeźnicka-Krupa
Komunikacja - edukacja - społeczeństwo. O dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Komunikacja - edukacja - społeczeństwo. O dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Cena: 39,80 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
W prezentowanej książce Autorka podejmuje kwestię konstruowania codziennego dyskursu przez dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w potocznych rozmowach, w których komunikują się z innymi ludźmi, tworzą i interpretują otaczającą je rzeczywistość, nadając jej określone znaczenia, przy czyHelena Ochonczenko, Agnieszka Nowicka
Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. Tom I

Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. Tom I

Cena: 39,80 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Główną ideą przyświecającą autorom tekstów zebranych w dwóch tomach prezentowanej monografii jest wnikliwe i wszechstronne rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych funkcjonujących w ponowoczesnym świecie.Główną ideą przyświecającą autorom tekstów zebranych w dwóch tomach prezentowanej monografii jTeresa Serafin
Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich rodziny

Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich rodziny

Cena: 39,80 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Książka stanowi prezentację doświadczeń zdobytych podczas realizowania działań na rzecz małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz ich rodzinom przez placówki zakwalifikowane do realizacji pilotażu programu rządowego WWKSC. Gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego wykonPolly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson
Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

Cena: 39,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Książka "Zaburzenia integracji sensorycznej" zapewnia czytelnikowi wiele praktycznych i skutecznych porad oraz strategii działania dotyczących pomocy dzieciom dotkniętym dysfunkcją sensoryczną. Skupiając się na wczesnej interwencji, pokazuje, że dzieci, u których zdiagnozowano to schorzenie, mogą osJohn Harpur, Maria Lawlor, Michael Fitzgerald
Interwencje społeczne dla nastolatków z Zespołem AspergeraPrzewodnik komunikacji i socjalizacji w terapii interakcyjnej

Interwencje społeczne dla nastolatków z Zespołem AspergeraPrzewodnik komunikacji i socjalizacji w terapii interakcyjnej

Cena: 39,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Niniejsza książka to znakomity poradnik dla wszystkich tych, którzy zajmują się planowaniem i prowadzeniem treningów socjalizacyjnych dla nastolatków z Zespołem Aspergera, poczynając od rodziców, nauczycieli, a kończąc na doradcach i terapeutach. Ci młodzi ludzie powszechnie mają ogromne trudności zJadwiga Komender, Gabriela Jagielska
Autyzm i zespół Aspergera

Autyzm i zespół Aspergera

Cena: 39,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Zaburzenia spektrum autystycznego są coraz powszechniej diagnozowanymi przypadłościami wśród dzieci. Wciąż pojawiają się lepsze sposoby rozumienia choroby i pomocy chorym w przystosowaniu się. Przy właściwej opiece wiele zachowań autystycznych może być zmienionych na lepsze, nawet do momentu, gdzieUrszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało
Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością

Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością

Cena: 38,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Celem niniejszej książki jest ukazanie specyfiki przeżyć i doświadczeń rodzinnych osób, które przyjęły do rodziny adopcyjnej lub zastępczej niepełnosprawne dziecko, jak również znaczeń, jakie badani przypisują swoim doświadczeniom. Aby tego dokonać, autorki z zastosowaniem strategii jakościowej poddWalter Straßmeier
Interwencja wczesnodziecięca. 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju

Interwencja wczesnodziecięca. 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju

Cena: 38,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Niniejsza książka jest kompletnym narzędziem diagnozowania i terapii dzieci od trzeciego miesiąca życia do piątego, szóstego roku życia. Adresowana jest do wychowawców, nauczycieli, terapeutów i rodziców małych dzieci z trudnościami w rozwoju. W ramach zaproponowanego programu wczesnej interwencji,Donna Williams
Nikt nigdzie - niezwykła autobiografia autystycznej dziewczyny

Nikt nigdzie - niezwykła autobiografia autystycznej dziewczyny

Cena: 37,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Donnie Williams jako dziecku przylepiono mnóstwo etykietek: głucha, dzika, zaburzona, głupia, szalona ... Żyła w swoim własnym świecie, nasz świat istniał dla niej tylko w tle i tylko czasem go odwiedzała. Była, według jej własnych słów, nikim nigdzie. Miotała się gwałtownie między tymi dwoma świataHanna Żuraw
Taka zwykła codzienność. Jakość życia niepełnosprawnych intelektualnie absolwentów zawodowych szkół specjalnych

Taka zwykła codzienność. Jakość życia niepełnosprawnych intelektualnie absolwentów zawodowych szkół specjalnych

Cena: 36,75 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Praca Hanny Żuraw dotyczy ważnej sprawy integracji osób z lekkim upośledzeniem umysłowym. Jak podkreśla autorka, wzrasta, co prawda, liczba dzieci niepełnosprawnych w masowych instytucjach edukacyjnych, ale procent zatrudnionych niepełnosprawnych dorosłych nadal należy do najniższych w Unii EuropejsJadwiga Komender, Gabriela Jagielska
Autyzm i zespół Aspergera (wydanie z 2009 roku)

Autyzm i zespół Aspergera (wydanie z 2009 roku)

Cena: 35,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Zaburzenia spektrum autystycznego są coraz powszechniej diagnozowanymi przypadłościami wśród dzieci. Wciąż pojawiają się lepsze sposoby rozumienia choroby i pomocy chorym w przystosowaniu się. Przy właściwej opiece wiele zachowań autystycznych może być zmienionych na lepsze, nawet do momentu, gdziePeter Randall, Jonathan Parker
Autyzm. Jak pomóc rodzinie

Autyzm. Jak pomóc rodzinie

Cena: 34,90 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
"Organizacja pomocy rodzinom dzieci autystycznych, prezentowana przez Autorów, imponuje swoim zasięgiem, różnorodnością form wsparcia, elastycznością w rozwiązywaniu problemów dzieci autystycznych i ich rodzin oraz ogromnym zaangażowaniem wielu środowisk. Mam nadzieję, że cenny materiał zawartyDorota Krzemińska
Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną

Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną

Cena: 34,80 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Publikacja dr Doroty Krzemińskiej porusza zagadnienia, którym w literaturze pedagogiki specjalnej poświęcono niewiele uwagi. Kwestia porozumiewania się osób z niepełnosprawnością intelektualną traktowana była dotychczas głównie w kontekście trudności i deficytów komunikacyjnych. […]Praca DorotHanna Olechnowicz, Felicyta Krawczyk
Dynamika rozwoju chłopca z autyzmem. Jak żyć z chorobą

Dynamika rozwoju chłopca z autyzmem. Jak żyć z chorobą

Cena: 34,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Książka jest zapisem przebiegu terapii Łukasza, który w drugim roku życia zapadł na autyzm, a jako siedmiolatek jest uczniem pierwszej klasy szkoły podstawowej.Jej autorzy to:Felicyta Krawczyk - pedagog specjalny, absolwentka Akademii pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, na gorąco sporząJerzy Rottermund (red. nauk.)
Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - tom 1

Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - tom 1

Cena: 32,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Edukacja, rehabilitacja i socjalizacja osób niepełnosprawnych są przedmiotem licznych dyskursów na gruncie medycyny, psychologii, socjologii, prawa, antropologii, pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Rezultatem tego jest wzmocnienie troski o osoby będące w gorszej sytuacji rozwojowej, czy społecznej.Dorota Krzemińska, Iwona Lindyberg
Wokół dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną

Wokół dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną

Cena: 32,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Autorki recenzowanej pracy, koncentrując swoją uwagę na dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną, zamykają koncept pracy w dwóch rozdziałach, w których - w odwołaniu do badań własnych ujawniających osobisty punkt widzenia osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z ich najbliższegopraca zbiorowa
Mówimy z fonogestami

Mówimy z fonogestami

Cena: 30,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
"Mówimy z fonogestami "- to plansze pakowane po 10 sztuk (5 w formacie B2 i 5 w formacie A4). Po to są fonogesty?Fonogesty są to specjalne ruchy jednej ręki (prawej lub lewej), które towarzyszą głośnemu i wyraźnemu mówieniu. Opracowano je po to, aby ludzie niesłyszący i słyszący mogli ze sSylwia Stankiewicz, Katrzyna Tomczak
Psychodrama w psychoterapii

Psychodrama w psychoterapii

Cena: 29,90 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Psychodrama to powszechnie stosowana technika terapeutyczna, ale i metoda samorozwoju wykorzystywana między innymi podczas szkoleń czy w procesie edukacji. Katarzyna Tomczak i Sylwia Stankiewicz przedstawiają jej podstawy teoretyczne, opisują szczegółowe techniki psychodramatyczne, uzupełniając całoEwa Pisula
Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej

Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej

Cena: 29,90 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Najnowsza książka profesor Ewy Pisuli zawiera dogłębną refleksję dotyczącą podstaw teoretycznych, czyli terminologii związanej z autyzmem i klasyfikacji tego zaburzenia, wnikliwy komentarz do danych epidemiologicznych, a także niezwykle szczegółową analizę aktualnego stanu badań w zakresie: szerokoChristine Preißman
Zespół AspergeraJak z nim żyć. Jak pomagać. Jak prowadzić terapię

Zespół AspergeraJak z nim żyć. Jak pomagać. Jak prowadzić terapię

Cena: 29,90 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Książka ta powstała w celu propagowania praktycznej wiedzy o zespole Aspergera, aby ułatwić zrozumienie osób dotkniętych tym zaburzeniem - zarówno ich otoczeniu, szczególnie zaś terapeutom, jak i im samym.Christine Preißmann dzięki swoim doświadczeniom zawodowym (terapeutki) i osobistym (osoby cierpJerzy Rottermund (pod red.)
Wielowymiarowość procesu rehabilitacji. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - tom 2

Wielowymiarowość procesu rehabilitacji. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - tom 2

Cena: 29,80 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich stu lat, można zaobserwować zmiany w podejściu do procesu terapii, edukacji, socjalizacji i rehaZenon Gajdzica (pod red.)
Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - tom 3Konteksty edukacyjne i prawne

Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - tom 3Konteksty edukacyjne i prawne

Cena: 29,80 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
W treści kolejnego, trzeciego już tomu z serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” zostały wydzielone trzy zasadnicze części. Ich spoiwem jest problematyka edukacji i prawnych kontekstów społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.W pierwszej czFranczyk Anna, Krajewska Katarzyna
Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju

Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju

Cena: 29,80 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Są to ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.Program przeznaczony jest do realizacji w pracy terapeutycznej w przedszkolach masowych, z grupami integracyjnymi oraz w przedszkolaLisa A. Timms
Pomoc dla nastolatków ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych w radzeniu sobie z przyjaźnią, uczuciami, konfliktami... i wiele innych

Pomoc dla nastolatków ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych w radzeniu sobie z przyjaźnią, uczuciami, konfliktami... i wiele innych

Cena: 29,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
"Wreszcie pojawił się pożyteczny przewodnik, dotyczący bezpiecznych i właściwych interakcji społecznych, który rzeczywiście może pomóc młodym ludziom ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych. Lisa Timms napisała świetną książkę, zawierającą scenariusze rozwijania umiejętności niezbędnych w szkole, wDiana Seach , Michalle Lloyd . Miranda Preston
Pomóż dziecku z... Autyzmem

Pomóż dziecku z... Autyzmem

Cena: 29,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
W niniejszej książce autorki wykorzystują zdobytą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie podczas pracy i obserwacji uczniów cierpiących na autyzm by przedstawić, na jakie wyzwania narażone są takie dzieci oraz ich szkolne otoczenie. A co najważniejsze, skupiają się nie tylko na opisach takich sytuacjJill McMinn
Pomóż dziecku z... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej

Pomóż dziecku z... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej

Cena: 29,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Gdy mówimy o zaburzeniach mowy oraz komunikacji językowej, musimy pamiętać, że problem dotyczy znacznej grupy dzieci w wieku szkolnym. Ta książka opisuje to, jak problemy z mową i komunikacją mogą negatywnie wpłynąć na naukę. Opisuje główne źródła trudności oraz sugeruje, jak sprawić, by program byłClaire Grand
Autyzm i zespół Aspergera

Autyzm i zespół Aspergera

Cena: 29,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Niniejsza książka przeznaczona jest dla dzieci zmagających się autyzmem lub zespołem Aspergera, jak również dla ich rodzin, rodzeństwa oraz otoczenia. Pomaga ona zaakceptować tę chorobę oraz się z nią oswoić. Uczy również małych czytelników jak zaakceptować swoją inność oraz nauczyć się z nią żyć.Wepod red. Stanisławy Michilewicz
Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych

Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych

Cena: 28,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Prezentowana książka zawiera zbiór artykułów dotyczących problemów zaburzeń rozwoju, zagrożeń i niepełnosprawności. Publikacja prezentuje niektóre metody usprawnienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), takie jak: metodę Kabata, Bobathów, Petö, Vojty, Domana, Weroniki Sherborne, Bon DeparBarbara Sher
Gry i zabawy we wczesnej interwencji. Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego

Gry i zabawy we wczesnej interwencji. Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego

Cena: 28,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Niniejsza książka jest przeznaczona dla terapeutów, nauczycieli przedszkoli i rodzin dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (SPD). Autorka kładzie nacisk również na integrację społeczną i uwzględnia specjalne potrzeby dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.Gry i zabawy podzielono na rozwijMałgorzata Balukiewicz, Adam Stankowski
O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji

O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji

Cena: 28,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Inspiracją do powstania książki było seminarium pt. „Formuła integracyjna w edukacji osób niepełnosprawnych”. Stało się ono okazją do spotkania teorii i praktyki integracyjnej oraz do wymiany doświadczeń naukowców i nauczycieli. Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do nauczycieliOsnat Teitelbaum, Philip Teitelbaum
Czy moje dziecko ma autyzm? Jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu

Czy moje dziecko ma autyzm? Jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu

Cena: 27,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Autorzy najpierw przedstawiają ogólne informacje o historii autyzmu, a potem omawiają poszczególne etapy rozwoju motorycznego niemowlęcia. Osobny rozdział poświęcony jest każdej z najważniejszych umiejętności motorycznych: przewracaniu się z pleców na brzuch, siadaniu, raczkowaniu i chodzeniu. PrawiAnna Teluk-Lenkiewicz
Nie każdy jest Rain Manem

Nie każdy jest Rain Manem

Cena: 26,25 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Prawdziwa historia matki, wychowującej autystycznego syna, której los nie szczędzi wyzwań. Niepewna rola rodziny, związki z mężczyznami, dla których codzienność okazuje się zbyt wielkim ciężarem, szkoła, na której wsparcie nie można liczyć i przyjaciele, którzy z czasem zmieniają się w dalekich znajRenata Naprawa, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska
Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania

Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania

Cena: 26,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Publikacja ta z pewnością będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej, klas 4-6 oraz gimnazjów, a także nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów, pedagogów, psychologów, pracujących na co dzień z dziećmi z obniżoną normą intelektuaAnna Guzy, Danuta Krzyżyk
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - tom 1

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - tom 1

Cena: 25,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Zbiór ten wzbogaca wiedzę na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, zaznajamia z wynikami badań diagnostycznych przeprowadzonych wśród uczniów, z opiniami nauczycieli o uczniach mających specjalne potrzeby edukacyjne, wreszcie z badaniami procesu dydaktycznego. Artykuły skłaniająTarin Varughese
Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzeń pokrewnych Jak się ładnie witać, mówić świetne komplementy i bawić się z przyjaciółmi

Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzeń pokrewnych Jak się ładnie witać, mówić świetne komplementy i bawić się z przyjaciółmi

Cena: 25,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Dzieci muszą posiadać podstawowe umiejętności komunikacyjne, gdyż stanowią one podstawę skutecznego uczestniczenia w życiu zarówno w domu, jak i w szkole i społeczeństwie. Dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzeń pokrewnych często nie potrafią opanować tych umiejętności na podstawie płynBeata Ziółkowska
Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza. Jak wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych

Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza. Jak wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych

Cena: 24,90 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Trudna sytuacja w jakiej znajdują się rodzice i opiekunowie dziecka z chorobą przewlekłą wymaga zrozumienia i zapoznania się z rzetelną wiedzą specjalistów. Dziecko chore może się również w pełni rozwijać jeśli tylko zapewni mu się optymalne warunki i wsparcie. By to ułatwić warto sięgnąć po sprawdzLucyna Bobkowicz-Lewartowska
Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii

Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii

Cena: 24,80 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Prezentowana praca zawiera m. in. badania autorki dotyczące wpływu procesu terapeutycznego na stopień autyzmu i rozwój psychoruchowy. Celem badań było także określenie związku między stopniem autyzmu a poziomem i profilem rozwoju psychoruchowego dzieci. Wyniki tych badań mogą być zastosowane przez tRenata Naprawa, Alicja Tanajewska, Jolanta Wenta
Nie jesteś sam. Programy edukacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznymi głębokim

Nie jesteś sam. Programy edukacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznymi głębokim

Cena: 24,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Programy edukacji dla dzieci i młodzieży... zostały opracowane w oparciu o podstawę programową z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 23 grudnia 2008 roku. Umożliwiają wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych. Pozwalają na swobodę w zakresie doboru zagadnieElżbieta Maria Minczakiewicz
Zabawki i propozycje zabaw dla dzieci o prawidłowym i zaburzonym rozwoju

Zabawki i propozycje zabaw dla dzieci o prawidłowym i zaburzonym rozwoju

Cena: 24,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
W książce zostały przedstawione zabawki przeznaczone przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych, a także dla małych dzieci rozwijających się prawidłowo. Nie są to zwykłe zabawki - lecz zabawki, z którymi dziecko obcuje w sposób polisensoryczny. Mają one do spełnienia wiele zadań i są nie tylko prEwa Pisula
Autyzm - przyczyny, symptomy, terapia

Autyzm - przyczyny, symptomy, terapia

Cena: 23,10 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Autorka w swej pracy porusza problem diagnozowanego ostatnio coraz częściej zaburzenia rozwoju, jakim jest autyzm. Pomimo przeprowadzenia wielu badań wciąż nie wiemy, jak dochodzi do jego powstania, nie potrafimy więc mu zapobiegać, a w przypadku wielu osób dobrać dającej oczekiwane efekty terapii.KPaul G. Taylor
Spektrum zaburzeń autystycznych. Przewodnik dla początkujących

Spektrum zaburzeń autystycznych. Przewodnik dla początkujących

Cena: 23,10 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Jak czują się rodzice, kiedy po raz pierwszy słyszą diagnozę postawioną dziecku: zaburzenie ze spektrum autyzmu lub Zespół Aspergera? Często są przybici, szukają w sobie winy i zastanawiają się, co dalej. Wszystkim zmartwionym i zagubionym rodzicom polecamy niniejszy "przewodnik", w którymJacek Jarosław Błeszyński
Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala Oceny Zachowań Autystycznych

Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala Oceny Zachowań Autystycznych

Cena: 23,10 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
"Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju" to książka, która dokładnie definiuje, czym jest, a czym nie jest zaburzenie autystyczne. Autor, opierając się na najnowszych klasyfikacjach zaburzeń, doniesieniach z literatury przedmiotu oraz własnych badaniach, charakteryAgnieszka Borkowska, Beata Grotowska
Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty

Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty

Cena: 23,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
"Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty" to rodzaj wyjątkowego poradnika napisanego przez osoby, które na co dzień pokonują wiele trudności związanych z opisanym problemem. Autorki, prywatnie mamy dzieci z zespołem Aspergera, przybliżają codzienne życie takich wMagdalena Giers
Zespół Williamsa

Zespół Williamsa

Cena: 21,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
W książce przedstawione zostało rzadkie zaburzenie genetyczne - zespół Williamsa. Autorka na podstawie własnych badań, obserwacji oraz literatury bardzo szczegółowo omawia cechy charakterystyczne dla tego zaburzenia - uwarunkowanie genetyczne, specyficzną budowę mózgu, wygląd fizyczny, problemy zdroAlicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska
Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną...

Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną...

Cena: 21,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Niniejszy program jest ułożony w oparciu o podstawę programową Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) z dnia 23 grudnia 2008 roku. Obejmuje on różne sfery działań, które zawierają określone cele operacyjne i są przeznaczone do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.Proponowany pBożenna Odowska-Szlachcic
Terapia integracji sensorycznej - zeszyt 2Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami

Terapia integracji sensorycznej - zeszyt 2Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami

Cena: 21,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Terapia integracji sensorycznej. Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami – zeszyt 2.Zeszyt 2 jest kontynuacją książki zatytułowanej Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzenMaria Król
Mózgowe porażenie dziecięce. Księga pytań i odpowiedzi

Mózgowe porażenie dziecięce. Księga pytań i odpowiedzi

Cena: 21,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Mózgowe porażenie dziecięce autorstwa Marii Król to kolejna pozycja z serii Księga pytań i odpowiedzi. Tytułowe zaburzenie rozwoju autorka próbuje przedstawić w jak najprostszy i najbardziej przystępny dla Czytelnika sposób. Czyni to z perspektywy matki osoby dotkniętej tym rodzajem niepełnosprawnośLucyna Bobkowicz-Lewartowska
Niepełnosprawność intelektualna. Diagnozowanie, edukacja i wychowanie

Niepełnosprawność intelektualna. Diagnozowanie, edukacja i wychowanie

Cena: 20,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
"Książka ma na celu zaprezentowanie wyników najnowszych badań nad niepełnosprawnością intelektualną oraz dostarczenie wielu praktycznych wskazówek, które mogłyby być przydatne dla psychologów, pedagogów i rodziców, przyczyniając się do polepszenia jakości życia osób niepełnosprawnych intelektuaAnna Budzińska, Marta Wójcik
Zespół Aspergera. Księga pytań i odpowiedzi

Zespół Aspergera. Księga pytań i odpowiedzi

Cena: 19,95 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Książka ta jest adresowana do rodziców, nauczycieli i terapeutów dzieci z zespołem Aspergera. Zespół Aspergera jest wciąż mało znany, a jego właściwe diagnozowanie stwarza wiele problemów. Wczesne rozpoznanie umożliwia rozpoczęcie właściwej terapii i w konsekwencji daje dziecku szansę na prawidłoweRosemary Kessick
Autyzm i dieta. O czym warto wiedzieć

Autyzm i dieta. O czym warto wiedzieć

Cena: 19,95 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Przedstawiamy Państwu krótki przewodnik po interwencjach dietetycznych i środowiskowych, wskazanych w przypadku dzieci i dorosłych, cierpiących na zaburzenia ze spektrum autystycznego. Z książki można dowiedzieć się, jakich substancji zawartych w produktach spożywczych i środkach czystości należy un


NASTĘPNE PRODUKTY->

Pedagogika specjalna

-skojarzone artykuły i produkty:


Wyszukaj na stronieKONKURS
Konkurs pt: "Oznaki wiosny" został rozstrzygnięty. Zobacz laureatów konkursu...   

czytaj więcej...
Książki dla dzieci, plecaki, buty
copyright © Dla-Dzieci.com.pl - wszystkie prawa zastrzeżone