Ta strona używa pliki cookies zgodnie z polityką cookies, gdzie są informacje czym są oraz jak włączyć/wyłączyć ich obsługę.
portal dla dzieci, dla rodzicówZarejestruj się z tego linku i otrzymaj 50% zniżki na 6 miesięcy do biblioteki z ok. milionem ebooków online Perlego

- Naukowa anglojęzyczna biblioteka z poradnikami edukacyjnymi np. jak profesjonalnie napisać sztuki teatralne, opowiadanie, jak prowadzić teatr, poradniki artystyczne, aktorskie, psychologiczne, filozoficzne, medyczne, informatyczne, edukacyjne, naukowe. Miesięczny dostęp do wszystkich ebooków tańszy niż cena niejednego ebooka.

nauczycieli Słowa rotowane I-K

   Prezentujemy tu listę słów zaczynających się od i, j oraz k, które po rotacji dają inne słowo lub odmianę bieżącego.

By się o tym przekonać wystarczy cały czas powtarzać chociażby pierwsze słowo z niniejszej listy czyli "idol" po jakimś czasie nie wiadomo będzie czy chodzi nam o wyraz "idol" czy też o "doli". Zapraszamy do zabawy.

SlowoSlowo rotowane
idoldoli
igrającymgrającymi
igramgrami
igrekgreki
ikonkoni
ilustracyjnymlustracyjnymi
ilustrowanymlustrowanymi
ilustrującymlustrującymi
imigracyjnymmigracyjnymi
imigrującymmigrującymi
imprezowanienieimprezowa
impulsowanienieimpulsowa
Irakraki
irysrysi
iskającciskają
iskałamskałami
iskammiska
iskroskroi
Iwonwoni
jadananajada
jadaniuujadani
jadłuujadł
jałowiowijał
jamamaja
jamkakajam
jamomoja
jednanieniejedna
jednoznacznienieniejednoznacznie
jednoznacznieniuujednoznacznieni
jedzeniuujedzeni
jedziedzieje
jeleninieniejeleni
jelitulituje
jemuujem
jemymyje
jeżdżeniuujeżdżeni
jeżyżyje
jeżynanajeży
jękukuję
jęłałaję
jęłołoję
jętytyję
kablowałookablował
kaczeczeka
kadzidzika
kajamjamka
kajucieuciekaj
kajututkaj
kajutyutykaj
kaleczyłookaleczył
kaleklekka
kalęlęka
kalibrubrukali
kalibrybrykali
kalinlinka
kalinęnękali
kaloszloszka
kameryameryk
kanadziedziekana
kanałynałyka;łykana
kandziedziekan
kapaćpaćka
kapalipalika
kapałpałka
kapałookapał
kapanipanika
kapaninanakapani
kapaninieniekapani
kapaniuukapani
kaparparka
kapąpąka
kapępęka
kapieszszkapie
kapookap
kapotypotyka
kapralpralka
kapryspryska
kapustpustka
kapustapustaka
karark
kararaka
karaniuukarani
karęręka
Karolrolka
karomromka
karzerzeka
karzemyrzemyka
kasetsetka
kasęsęka
kasujsujka
kasynsynka
kaszelszelka
kaszlęlękasz
kattka
kataatak;taka
katartarka
katomtomka
kawałówwałówka
kawiewieka
kazałookazał
kąpanipaniką
kąpaniuukąpani
kąpiepieką
kąsałasałaką
kątataką
kątytyką
kibelbelki
kicałcałki
kichałchałki
kidaszdaszki
kiloloki
kiłąłąki
kisłosłoki
kiszeniuukiszeni
kiścieścieki
kiścieżścieżki
kitataki
kitytyki
kiwałwałki
kiwałookiwał
kiwaszwaszki
kleiłookleił
klejelejek
klejuuklej
klepałooklepał
klepiepiekle
klępiepieklę
klimatyzowałaaklimatyzował
klimatyzującaaklimatyzując
klinowałooklinował
klinowiwiklino
klinującycyklinują
kliszszkli
kłamałookłamał
kłamięmiękła
kłapiepiekła
kłopociepociekło
kłucieuciekł
kłyłyk
knuciuuknuci
knutenutek
kobiałbiałko
kobrybryko
kochałchałko
kochaniuukochani
kogośgośko
koksskok
kolaborantlaborantko
koleolek
kolejeolejek
kolektorlektorko
kołyszszkoły
komarmarko;arkom
komarzerzekoma
komatmatko
kometmetko
komismisko
komnatnatkom
KomorzerzeKomo
kompapakom
kompanipanikom
kompaspaskom
kompasiepasiekom
kompotompotomkom
kompotówpotówkom
koniecniecko
koniemniemko
konserwowanieniekonserwowa
kończeniuukończeni
koordynatorordynatorko
kopaopak;pako
kopałookopał
kopanipaniko
kopciłookopcił
kopieopiek
kopienieopieniek
kopiłpiłko
koręręko
korzerzeko
korzeniuukorzeni
koszeniuukoszeni
kosztusztuko
kotatako
kotartarko
kotytyko
kowalwalko
kpiłookpił
krarak;akr
kraczeraczek
kradłookradł
kradzeniuukradzeni
krajałookrajał
krajnanakraj
krąrąk
krążyłookrążył
kreśliłookreślił
kręciłookręcił
krętookręt
kroiłookroił
krojownirojownik
krowiaakrowi
kruchookruch
kruszynanakruszy
kryryk
kryciuukryci
kryjeryjek
kryłookrył
krzesałookrzesał
krzyczałookrzyczał
ktotok
kufrafraku
kujęjęku
kukamykamyku
kuleulek;leku
kulejlejku
kulęlęku
kuloloku
kułookuł
kumamaku
kumaćmaćku
kumulowałaakumulował
kuraraku
kuręręku
kurourok;roku
kuromromku
kuryryku
kurzawwkurza
kurzawywykurza
kurzyłookurzył
kusysyku
kuszeuszek
kuszoszoku
kuszyszyku
kwaśnanakwaś
kwilwilk
kwittkwi
Słowa są dostępne na licencji tej samej co słowniki ze strony sjp.pl, by uzyskać więcej informacji należy przejść na stronę słowników.
Wyszukaj na stronieKONKURS Wielkanocny

Konkurs pt: "Dekoracja Wielkanocna". Wykonaj własną ozdobę świąteczną... 

czytaj więcej...Książki dla dzieci, plecaki, buty
copyright © Dla-Dzieci.com.pl - wszystkie prawa zastrzeżone