Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
portal dla dzieci, dla rodziców
Pasaż dla dzieci

Pasaż dla rodziców

Pasaż dla nauczycieli

Artykuły do przedrukunauczycieli Psychologia


Richard J. Gerrig, Philip G. Zimbardo
Psychologia i życie

Psychologia i życie

Cena: 122,55 złPolecamy: www.tolle.pl
Najlepszy podręcznik wprowadzający w problematykę współczesnej psychologii!Prezentuje wiedzę z całego zakresu psychologii – od biologicznych podstaw zachowania przez analizę motywacji i inteligencji po zagadnienia psychologii społecznej. Jest znany na całym świecie – przetłumaczony na 10 języków, w tym chiński, japoński, rosyjski, hiszpański, niemiecki. Bogato ilustrowany, w ciekawej szacie edytorskiej, udoskonalony i unowocześniony pozostaje wzorem podręcznika akademickiego: wszechstronnego, ciekawego i przystępnego.Nowe, zmienione wydanie książki powstało we współpracy Philipa G. Zimbardo z młodszym kolegą Richardem J. Gerrigiem.Niezwykle szybki rozwój badań i teorii w ramach dMichael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones
Psychologia emocji

Psychologia emocji

Cena: 104,50 złPolecamy: www.tolle.pl
Najnowsza - z 2000 roku, edycja książki, której pierwsze amerykańskie wydanie okrzyknięte zostało "wybitnym podręcznikiem akademickim", wzbogacona obecnie o opisy najważniejszych dokonań badawczych. W siedmiu kolejnych częściach 83 autorów z całego świata w różnorodny sposób prezentuje zjawisko emocji; obok psychologów, są wśród nich socjologowie, antropolodzy, teoretycy sztuki i inni przedstawiciele szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Całość stanowi uporządkowane kompendium współczesnej wiedzy na temat emocji, syntetyzując dotychczasowe osiągnięcia psychologii poznawczej, społecznej, międzykulturowej, klinicznej, neuropsychologii i psychiatrii. Z książki korzystać mogą studenci wszystJan Strelau
Psychologia II. Podręcznik akademicki

Psychologia II. Podręcznik akademicki

Cena: 94,91 złPolecamy: www.tolle.pl
Trzytomowy podręcznik "Psychologii" obejmuje niemal cały obszar wiedzy niezbędny do psychologicznego wykształcenia uniwersyteckiego, niezależnie od wybranej ścieżki kształcenia czy specjalizacji.Tom II składa się z trzech następujących działów: "Procesy poznawcze", "Emocje i motywacje", "Osobowość i różnice indywidualne". Każdy rozdział kończy się krótkim podsumowaniem, sygnalizującym główne zawarte w nim myśli i stwierdzenia. Zobacz informacje o autorze: Jan StrelauJan Strelau
Psychologia III. Podręcznik akademicki

Psychologia III. Podręcznik akademicki

Cena: 94,91 złPolecamy: www.tolle.pl
Tom III podręcznika składa się z pięciu działów: "Człowiek w relacji z innymi", "Edukacja", "Działalność zawodowa i publiczna", Zdrowie i choroba", "Etyczne aspekty uprawiania zawodu psychologa". Jest to najobszerniejszy spośród trzech tomów, jako że zakres obszarów, które obejmuje, jest największy.Cechą charakterystyczną tego tomu jest również to, że pod względem sposobu i formy przekazywania treści jest on najbardziej zróżnicowany, co po części wynika ze specyficzności uprawianych przez poszczególnych autorów dyscyplin psychologicznych.Zobacz informacje o autorze: Jan StrelauMaria Jagodzińska
Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania

Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania

Cena: 77,00 złPolecamy: www.tolle.pl
Pamięć jest jedną z najbardziej fascynujących funkcji naszego mózgu. Wydaje nam się zupełnie naturalne, że budząc się rano, rozpoznajemy pokój i twarze bliskich, a także potrafimy wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę w codziennych sytuacjach. Przecież zadaniem pamięci jest właśnie gromadzenie wiedzy o świecie i umiejętności nabywanych w ciągu życia. To właśnie dzięki niej udaje nam się zrozumieć zachowania ludzi i zanalizować okoliczności, w jakich się znajdujemy. To ona pozwala nam oceniać obserwowane zdarzenia i odbierane wiadomości.Książka "Psychologia pamięci" jest podręcznikiem akademickim, a zarazem prawdziwą encyklopedią wiedzy na temat pamięci. Autorka rozpoczyna wykład od przybliżenRobert E. Franken
Psychologia motywacji

Psychologia motywacji

Cena: 75,05 złPolecamy: www.tolle.pl
Książka jest podstawowym podręcznikiem z zakresu psychologii motywacji. Doskonale wyważona pod względem prezentacji różnorodnych spojrzeń na naturę motywacji, odmiennych perspektyw teoretycznych, różnych szkół badawczych. Autor traktuje zagadnienia bardzo szeroko, nie unikając obszarów tradycyjnie należących do psychologii społecznej, rozwojowej, czy też klinicznej.W poszczególnych częściach prezentowane są kolejno:* główne pytania, na które usiłuje odpowiedzieć psychologia motywacji; * najważniejsze teorie motywacji i główne komponenty procesu motywacyjnego;* motywacje specyficzne;* relacje między emocjami i motywacjami;* oraz tak zwana motywacja wzrostu i procesy samoregulacji. Choć, jak pTeresa Rzepa
Psychologia komunikowania się dla menedżerów

Psychologia komunikowania się dla menedżerów

Cena: 50,35 złPolecamy: www.tolle.pl
Książka stanowi efekt wieloletniej współpracy z kadrą kierowniczą polskich firm. Autorka przystępnie prezentuje najważniejsze zasady komunikacji językowej i pozajęzykowej, mówi o przeszkodach w porozumiewaniu się, o tworzeniu własnego wizerunku, o sztuce argumentowania, o przejawach kłamstwa i ich rozpoznawaniu.Manu Keirse
Życie z chorobą

Życie z chorobą

Cena: 49,50 złPolecamy: www.tolle.pl
Choroba jest wpisana w ludzką egzystencję. Człowiek przeżywający chorobę jest często bezradny i szuka pomocy. Książka Jak żyć z chorobą jest adresowana zarówno do ludzi chorych oraz ich rodzin, jak i dowszystkich, którzy pragną pomagać chorym, a także ich bliskim, w codziennym radzeniu sobie z cierpieniem.Ponadtrzydziestopięcioletnia praca naukowa i kontakt z chorymi pozwoliły profesorowi Manu Keirse dogłębnie poznać problemy osób przewlekle chorych oraz ich otoczenia i przedstawić je w sposób zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców. Książka ta pozwala dostrzec popełniane (często nieświadomie) przez nas błędy w relacjach z chorymi i ich bliskimi. Pokazuje, że nasze postępowanie z osobami dMichael R. Leippe , Philip G. Zimbardo
Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego

Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego

Cena: 47,41 złPolecamy: www.tolle.pl
Wpływ społeczny jest kluczem do wielu palących problemów społecznych - propagowania zdrowego trybu życia, upowszechniania świadomości ekologicznej, działania cenzury, kreowania wizerunków w polityce, superwymyślnych działań reklamowych, by wymienić tylko kilka z nich. W coraz większym stopniu zarówno badania podstawowe, jak i problemowe są nakierowane na te kwestie i warunki, w jakich się kształtują.Mieczysław Plopa
Psychologia rodziny. Teoria i badania

Psychologia rodziny. Teoria i badania

Cena: 44,80 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Publikacja jest próbą przedstawienia zarówno zagadnień teoretycznych dotyczących wybranych aspektów współczesnej wiedzy o rodzinie z uwzględnieniem perspektywy systemowej, jak i ilustracją badań praktycznych nad systemami rodzinnymi. Zmieniający się charakter dzisiejszych rodzin, dostrzeganie konieczności stosowania przez rodziny różnych metod radzenia sobie ze stresem generowanym także przez kulturowo-ekonomiczne przemiany, obligują do przedstawienia wiedzy pokazującej określone prawidłowości dotyczące kreowania się funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych systemów i podsystemów rodzinnych. Książkę rozpoczyna rozdział, w którym rodzina jest traktowana jako system w procesie ciągłego rozwoju, dlatTodd D. Nelson
Psychologia uprzedzeń

Psychologia uprzedzeń

Cena: 42,75 złPolecamy: www.tolle.pl
Głównym celem podręcznika, obok dostarczenia podstawowych informacji na temat uprzedzeń, jest sprowokowanie odbiorcy do krytycznego myślenia o tym zjawisku.Peter Winterhoff-Spurk
Psychologia mediów

Psychologia mediów

Cena: 37,91 złPolecamy: www.tolle.pl
Współczesna psychologia w swojej niemal stuletniej historii często i na różne sposoby zajmowała się zagadnieniami mediów, i to zarówno pod względem dydaktycznym, jak i badawczym, co z czasem nabrało takich rozmiarów, że zaczęto mówić o "psychologii mediów" jako o osobnej dyscyplinie psychologicznej. Jej zadaniem jest możliwie kompletny opis i wyjaśnienie tych przeżyć i zachowań jednostek, na które mają wpływ media komunikacji indywidualnej i masowej, oraz analiza warunków powstawania i zmian tych zachowań i przeżyć.Anna Zawadzka
Dlaczego przywiązujemy się do marki?

Dlaczego przywiązujemy się do marki?

Cena: 37,05 złPolecamy: www.tolle.pl
Konsument musi dzisiaj dokonywać wyboru między licznymi produktami. Duża ich część zaspokaja te same potrzeby w podobny sposób. Firmy, posługując się różnymi technikami, zachęcają nabywców do zakupu swoich towarów. Wyobrażenia sprzedawane wraz z rzeczywistymi towarami to marki produktów wszechobecne na dzisiejszym rynku.Szczególnie ciekawym problemem w tej dziedzinie są psychologiczne wyznaczniki przywiązania do marki. Mogą nimi być: - skrystalizowane przekonania na temat marki produktu- zgodność obrazu marki z wizerunkiem własnej osoby- więź emocjonalna, jaką tworzy nabywca z daną marką- satysfakcja z marki- świadomość marki. Badaniem tych właśnie zagadnień zajmuje się w swej książce Anna MStephen P. Robbins
Prawdy o kierowaniu ludźmi... i tylko prawdy

Prawdy o kierowaniu ludźmi... i tylko prawdy

Cena: 36,10 złPolecamy: www.tolle.pl
Autor, na podstawie wyników badań oraz wielu lat doświadczeń, uporządkował Prawdy o kierowaniu ludźmi... i tylko prawdy według kluczowych obszarów dotyczących zachowań ludzkich, a więc: zatrudniania, motywowania, przywództwa, komunikacji, budowania zespołów, kierowania konfliktami, projektowania pracy, efektywności i radzenia sobie ze zmianą.W ich obrębie wyróżnił również tematy ważne dla menedżerów w celu zwiększenia kierowniczej efektywności. Niewątpliwą zaletą książki jest także to, że każdy rozdział jest niezależny od pozostałych - można je czytać w dowolnej kolejności.Jeff Hawkins, Sandra Blakeslee
Istota inteligencji

Istota inteligencji

Cena: 34,90 złPolecamy: www.tolle.pl
Fascynująca opowieść o ludzkim mózgu i myślących maszynach! * Dowiedz się, czym jest sztuczna inteligencja i jak działają sieci neuronowe * Poznaj mechanizmy zapamiętywania funkcjonujące w ludzkim mózgu * Naucz się kierować swoją świadomościąOd lat naukowcy próbują odtworzyć działanie ludzkiego mózgu w maszynach. Sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, algorytmy automatycznego wnioskowania -- to wszystko owoce tych prób. Jednak żadne z tych rozwiązań nie spełniło pokładanych w nim oczekiwań. Dlaczego? Czy błąd tkwi w nieprawidłowym doborze parametrów sieci neuronowych i błędnej implementacji algorytmów, czy może w fakcie, że próbuje się zamodelować inteligencję bez dokładnego poznanWalter Herzog
Pedagogika a psychologia. Zarys wzajemnych relacji

Pedagogika a psychologia. Zarys wzajemnych relacji

Cena: 33,25 złPolecamy: www.tolle.pl
Czy można sobie wyobrazić pedagogikę bez psychologii? Czy kształcenie i wychowanie są możliwe bez wiedzy psychologicznej? Czy psychologia nie jest naturalną partnerką nauki o wychowaniu? Co więcej, czy nie jest ona dla niej nauką podstawową, tak że pedagogika bez psychologii nie mogłaby w ogóle istnieć?Przedstawienie relacji, jaka zachodzi między pedagogiką a psychologią, nie jest rzeczą łatwą. Literatura z zakresu obu tych dyscyplin osiągnęła już takie rozmiary, że trudno jest pojedynczemu człowiekowi utrzymywać swoją wiedzę w tych dziedzinach na aktualnym poziomie. Obie one są ponadto dyscyplinami, co do których wolno zakładać, że mają sobie wzajemnie wiele do powiedzenia. Nie było chyba tTomasz Witkowski
Inteligencja makiaweliczna

Inteligencja makiaweliczna

Cena: 33,16 złPolecamy: www.tolle.pl
"Największą zagadką, przed jaką stoi człowiek, jest on sam. Skąd pochodzimy? Czy różnimy się zasadniczo od innych zwierząt? Czy postępowaniem naszym rządzi rozum, czy instynkty? Jaka jest relacja pomiędzy umysłem a mózgiem? To tylko niektóre z pytań, na które nauka poszukuje odpowiedzi..." Z recenzji prof. Krzysztofa SzymborskiegoZobacz informacje o autorze: Tomasz WitkowskiPhilip G. Zimbardo
Nieśmiałość

Nieśmiałość

Cena: 33,16 złPolecamy: www.tolle.pl
Być nieśmiałym to bać się ludzi, szczególnie tych, którzy z jakiegoś powodu są emocjonalnie zagrażający: obcych, posiadających władzę czy osób odmiennej płci. Nieśmiałość jest problemem psychicznym i może okaleczyć człowieka w takim samym stopniu, jak kalectwo fizyczne. Można jednak i należy ją przezwyciężyć!Autor książki służy profesjonalną i przyjacielską radą. W sposób niezwykle atrakcyjny łączy psychologiczną analizę nieśmiałości z prezentacją typów osobowości i czynników zewnętrznych sprzyjających jej powstawaniu.Zobacz informacje o autorze: Philip G. ZimbardoMalcolm Gladwell
Błysk! Potęga przeczucia

Błysk! Potęga przeczucia

Cena: 32,30 złPolecamy: www.tolle.pl
Bo... zapuścił włosy. "W moim życiu natychmiast nastąpiły drobne, ale znaczące zmiany. Zacząłem dostawać mandaty za przekroczenie prędkości, co wcześniej nigdy mi się nie zdarzało. Zatrzymywano mnie do szczegółowej kontroli na lotniskach. A pewnego dnia, gdy szedłem Fourteenth Street na Manhattanie, do krawężnika podjechała policyjna furgonetka i wyskoczyło z niej trzech funkcjonariuszy. Jak się okazało, szukali gwałciciela, a według nich ów gwałciciel wyglądał zupełnie jak ja. Wyjęli portret pamięciowy i rysopis. Przyjrzałem się i najuprzejmiej, jak potrafiłem, zwróciłem im uwagę, że poszukiwany przestępca wcale nie jest do mnie podobny. Był wyższy, potężniej zbudowany i o kilkanaście lat oKatarzyna Schier
Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową

Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową

Cena: 32,30 złPolecamy: www.tolle.pl
O astmie wciąż nie wiemy wiele, dokładnie nie znamy ani jej etiologii, ani sposobów leczenia. Książka Katarzyny Schier w bardzo rzetelny sposób przybliża nam mechanizmy psychiczne związane z powstawaniem oraz przebiegiem astmy oskrzelowej, opierając się głównie na psychoanalitycznej teorii zaburzeń psychicznych oraz na współczesnych teoriach więzi psychicznej, teorii regulacji emocji i teorii traumy. Autorka przedstawia unikalne badania dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz osób dorosłych chorujących na astmę. Obok badań empirycznych, znajdziemy tu również studia przypadków. Monografia napisana jest przystępnym językiem, a na końcu zamieszczony jest mały słownik terminów psychoanalitycznych.Edward Nęcka
Inteligecja. Geneza - Struktura - Funkcje

Inteligecja. Geneza - Struktura - Funkcje

Cena: 31,35 złPolecamy: www.tolle.pl
Inteligencja jest przedmiotem zainteresowania psychologii od początku istnienia tej dziedziny nauki, a ta monografia w systematyczny sposób prezentuje dorobek prowadzonych od ponad stu lat badań nad naturą owego zjawiska. Autor omawia pojęcie inteligencji, odnoszące się do niej koncepcje czynnikowe, biologiczne i poznawcze, a także związek z sukcesami i niepowodzeniami życiowymi. Przegląd najważniejszych badań i teorii stał się przy tym podstawą autorskiej syntezy wiedzy na temat inteligencji, dzięki czemu czytelnik zyskuje całościowe spojrzenie na referowany problem.Autor pokusił się też o zdefiniowanie i krytykę modnych obecnie pojęć inteligencji emocjonalnej i społecznej i zaprosił czytelZbigniew Piskorz, Tomasz Zaleśkiewicz
Psychologia umysłu

Psychologia umysłu

Cena: 31,35 złPolecamy: www.tolle.pl
Książka jest imponującym zbiorem artykułów przygotowanych przez najwybitniejszych polskich badaczy zjawisk związanych z poznaniem i procesami poznawczymi. Tak szerokiej perspektywy spojrzenia na umysł nie ma w polskiej literaturze psychologicznej.Oprócz psychologii Czytelnik znajdzie tu również elementy filozofii, antropologii, neurobiologii, ekonomii i historii. Redaktorom i autorom udało się stworzyć interesującą pracę zbiorową, przy tym bardzo różnorodną pod względem przyjętej perspektywy spojrzenia na umysł, zastosowanej metodologii i wyznawanych poglądów.Całość liczy czternaście rozdziałów, logicznie podzielonych na pięć części. W pierwszej części znajdują się artykuły, dotykające podstPatricia Wallace
Psychologia Internetu

Psychologia Internetu

Cena: 30,40 złPolecamy: www.tolle.pl
Autorka, opierając się na wynikach najnowszych badań nauk społecznych, opisuje, jak nas zmienia ten, nie do końca jeszcze poznany twór technologiczny. Co on nam daje, a co odbiera? Czy wirtualny romans na inny smak? Czy buszowanie po Internecie może mieć wymiar terapeutyczny?Paweł Karpowicz
Terapia wewnętrznego dziecka

Terapia wewnętrznego dziecka

Cena: 30,40 złPolecamy: www.tolle.pl
"Terapia wewnętrznego dziecka" jest interesującym nurtem współczesnej psychoterapii. U jej źródeł znajdujemy tak znaczące postacie, jak Alice Miller oraz John Bradshaw. Podstawową zaletą omawianej metody jest możliwość jej autoterapeutycznego zastosowania.Książka zawiera wskazówki, w jaki sposób każdy z nas może stać się dla samego siebie opiekuńczym i kochającym rodzicem. Adresowana jest do psychoterapeutów, psychologów i pedagogów oraz wszystkich osób zaangażowanych w proces samopoznania i osobistego rozwoju.Bernd Neumann, Detlef Dietrich
Depresja nie jest przeznaczeniem

Depresja nie jest przeznaczeniem

Cena: 28,50 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Depresja jest chorobą, którą można dziś trafnie diagnozować i leczyć, bez sięgania od razu po leki antydepresyjne.Poradnik ten przedstawia w sposób wyczerpujący i z dużym wyczuciem różne formy depresji oraz szeroki wachlarz sposobów leczenia, który uwzględnia zarówno leki starszej i nowej generacji, jak i pełną gamę terapii niefarmakologicznych. Posiadając tę wiedzę, jesteśmy dobrze przygotowani do rozmowy z lekarzem, a także - co ważne - z bliską nam osobą, którą dotknęła ta choroba. Możemy świadomie współdecydować o wyborze odpowiedniej terapii.Książka ta zachęca do budzenia własnej aktywności w walce z depresją i daje nadzieję; nadzieja jest pierwszym krokiem prowadzącym ku zdrowieniu.Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż
Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych

Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych

Cena: 28,31 złPolecamy: www.tolle.pl
Codziennie zalewa nas potok wiadomości. Wpatrzeni jesteśmy w bohaterów reality show i seriali. Czy wokół nadal jest świat rzeczywisty czy ten wykreowany przez media? W dużej mierze żyjemy tym, co przedstawią nam gazety, powiedzą prezenterzy programów informacyjnych radia czy telewizji. Nie jesteśmy w stanie uchronić się przed wpływem informacji na naszą podświadomość, jeżeli uczestniczymy w normalnym nurcie obecnego życia. Pewnie nie jest to takie złe, o ile za informacją nie kryje się kłamstwo i oszustwo. Problemy zaczynają się dopiero wtedy, gdy ograniczymy nasze postrzeganie świata jedynie do tego, co przyniosą nam media.Książka dotyczy dwóch obszarów zagadnień. Pierwszy koncentruje się wNicolas Grimaldi
Dylematy wolności

Dylematy wolności

Cena: 27,55 złPolecamy: www.tolle.pl
Książka dotyczy zagadnienia ludzkiej wolności. Autor omawia w niej m.in. następujące zagadnienia: dwuznaczność (niejasność) zagadnienia wolności, problem "mieć wolność" i "być wolnym", rozdźwięki związane z wolnością, wolność realizowana w czasie, antyteza wolności, wnioski końcowe. (recenzja wydawnicza - prof. Roman Darowski SJ)Dylematy wolności to ciekawa lektura dla tych wszystkich, którzy dostrzegając na co dzień różnorodność wolności, chcą lepiej poznać i zrozumieć nieuniknione sprzeczności rządzące tą wartością. Autor, Nicolas Grimaldi, profesor filozofii na Sorbonie, posługując się licznymi przykładami, stara się pokazać, że różne wyobrażenia, jakie tworzymy na temat wolności, są takUrszula Jakubowska
Ekstremizm polityczny. Studium psychologiczne

Ekstremizm polityczny. Studium psychologiczne

Cena: 27,55 złPolecamy: www.tolle.pl
Co sprawia, że ludzie przyjmują skrajne postawy polityczne? Jakie cechy o tym decydują? Czy ekstremiści wyznający odmienne poglądy mogą być do siebie podobni? Odpowiedzi na te pytania nie są jednoznaczne, ponieważ ekstremizm polityczny to zjawisko dość mało poznane. Dlatego też ta książka – jako pierwsza w Polsce próba zbadania tego fenomenu – jest tak interesująca, zwłaszcza że ekstremistyczne postawy polityczne i religijne stają się coraz bardziej atrakcyjne dla wielu ludzi, również w naszym kraju.Autorka, uznana specjalistka w dziedzinie badań nad skrajnościami politycznymi, podjęła próbę zbudowania nowego modelu teoretycznego oraz jego weryfikacji w badaniach dotyczących ludzGrzegorz Ptaszek
Talk show. Szczerość na ekranie?

Talk show. Szczerość na ekranie?

Cena: 27,55 złPolecamy: www.tolle.pl
Książka ta opisuje z perspektywy lingwistyczno - komunikacyjnej fenomen jednego z najstarszych gatunków medialnych. Odwołując się do koncepcji rozmowy telewizyjnej talk show - "Rozmów w toku".Barbara Pilecka
Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia

Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia

Cena: 26,34 złPolecamy: www.tolle.pl
Publikacja stanowi zbiór sześciu odrębnych studiów poświęconych zjawiskom takim, jak: samobójstwo, zabójstwo, choroba terminalna, żal po stracie, gwałt oraz kryzys tożsamości związany z własną orientacją seksualną (homoseksualizm). Spoiwem wiążącym różne zagadnienia jest kryzys psychiczny.Autorka nie stroni również od nakreślenia propozycji terapeutycznych czy interwencyjnych. Książka Barbary Pileckiej pokazuje kryzys jako szansę znalezienia zgubionego sensu i odnalezienia jego wartości. Kryzys jest więc trudną lekcją życiową, z której możemy jednak wyjść bardziej dojrzali. (...) Kryzys oznacza nie tylko groźbę dla rozwoju osobowości, lecz także szansę dla niej. Jak Feniks z popiołów możemyMarco von Münchhausen
Tak poskromisz swojego wewnętrznego lenia!

Tak poskromisz swojego wewnętrznego lenia!

Cena: 26,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Pilnie wykonać potrzebny plan projektu? Wreszcie zacząć uprawiać jogging? A może po prostu sprzątnąć piwnicę? Każdy, kto waha się z podjęciem decyzji, zna aż nazbyt dobrze przyczynę swoich rozterek – to wewnętrzny leń.Za pomocą programu zaprezentowanego w książce możesz jednak poskromić swojego wewnętrznego lenia i z najgorszego wroga uczynić go najlepszym przyjacielem.Marco von Münchhausen pokaże Ci:- w których dziedzinach życia ci mali sabotażyści są najbardziej aktywni,- jakich subtelnych trików i taktyk używają, by storpedować dawno zaplanowane zamiary lub poważne decyzje,- jakimi strategiami możesz przechytrzyć i wychować swojego towarzysza.Zdziwisz się: każdego lenia można wytrenJerzy Bralczyk
Język na sprzedaż

Język na sprzedaż

Cena: 25,65 złPolecamy: www.tolle.pl
"To jest książka o języku reklamy. Twórcy reklamy powinni ją przeczytać. Odbiorcy reklamy – mogą, dla korzyści i satysfakcji. Pierwsi powinni ją przeczytać przede wszystkim dlatego, że ci drudzy przeczytać ją mogą."To, co w komunikacie reklamowym jest najciekawsze, a także to, co najskuteczniejsze, zależy w znacznej mierze od indywidualnej inwencji, talentu i natchnienia, a także od przypadku, który często pozwala tworzyć teksty znakomicie skuteczne.Odkrycie przepisu na skuteczną perswazję jest więc ciągle przed nami. Mam wielką nadzieję, że nieprędko taki przepis znajdziemy. Ale to nie znaczy, że nie można zajmować się tym, co pomaga i co przeszkadza w porozumiewaniu się, a także w skEwa Smołka
Filozofia kształtowania charakteru

Filozofia kształtowania charakteru

Cena: 25,50 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Punktem wyjścia dla rozważań autorki jest problem ludzkiej wolności pozbawionej korelatu obiektywnej prawdy, która znajduje swych wyznawców we współczesnym życiu społecznym, w tym także w dziedzinie wychowania. Zdaniem ideologów liberalizmu człowiek ma obowiązek nieustannego potwierdzania własnej wolności, niezależności oraz inności w aktach nieuwarunkowanej preferencji i wyboru. Problem jednak w tym, iż ten, kto ignoruje istnienie obiektywnej prawdy pozbawia się tym samym kryterium selekcji, ulegając w konsekwencji przypadkowemu dynamizmowi doraźnych pragnień, potrzeb i bodźców zewnętrznych. Podobne niebezpieczeństwa dostrzegał Fryderyk Wilhelm Foerster, jeden z najbardziej znanych pedagogóStefan Frädrich
Gucio, twój wewnętrzny drańKsięga zwierzęcej motywacji

Gucio, twój wewnętrzny drańKsięga zwierzęcej motywacji

Cena: 24,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Właściwie wiemy dokładnie, co powinniśmy robić: Wszystko wreszcie uporządkować, ładniej rozmawiać z innymi, wykazywać się większą odwagą. Właściwie...Ale wszyscy też znamy ten uparty wewnętrzny głos. Głos, który radzi:Zrezygnuj z tego!Później się tym zajmiesz!alboZ tym sobie nigdy nie poradzisz!To Gucio do nas przemawia. To jego głos.Gucio to drań żyjący w nas. W którym miejscu psuje nasze życie? I jak najlepiej sobie z tym poradzić? Przeczytaj te z górą 100 porad, a ów drań będzie jadł Ci z ręki.John Henderson
Pamięć i zapominianie

Pamięć i zapominianie

Cena: 23,75 złPolecamy: www.tolle.pl
Dlaczego badamy pamięć i jak poprawić jej funkcjonowanie?* Jak zapamiętujemy informacje?* Gdzie przechowujemy wspomnienia?* Dlaczego zapominamy?* Skąd biorą się zaburzenia pamięci?Książka przedstawia w prosty, usystematyzowany sposób zagadnienia dotyczące funkcjonowania pamięci. Autor prezentuje metody badania pamięci, odpowiada na pytanie po co w ogóle badamy pamięć oraz przytacza terminologię dotyczącą tego procesu.W kolejnych rozdziałach opisuje strukturę i procesy ludzkiej pamięci oraz różne do niej podejścia. W ostatniej części przedstawia alternatywne teorie pamięci. Wszystkie teorie poparte są aktualnymi badaniami.Kevin Wren
Wpływ społeczny

Wpływ społeczny

Cena: 23,75 złPolecamy: www.tolle.pl
Książka w wyczerpujący sposób zgłębia tak różnorodne obszary ludzkich zachowań, jak: dopuszczanie się przemocy przez tłum, potrzeba posłuszeństwa, zachowania specyficzne dla kobiet i mężczyzn oraz zachowania grup i ich przywódców. Traktuje o posłuszeństwie, konformizmie, zachowaniach niezależnych, zachowaniach w tłumie oraz przywództwie. Poszerzona o współczesne studia przypadków i opis konkretnych przykładów daje rzetelny przegląd istotnych teorii i badań eksperymentalnych.Gilles Tibo-Zau
Dziewczynka, która przestała sie uśmiechać

Dziewczynka, która przestała sie uśmiechać

Cena: 22,80 złPolecamy: www.tolle.pl
Ewa ma sekret. Straszny sekret, którego nie może nikomu zdradzić. Tylko pewien pan go zna. Pan, którego Ewa się boi i który daje jej prezenty, żeby milczała. Mała dziewczynka pogrąża się w ciszy. Przestała mówić. Przestała się bawić. Przestała się uśmiechać. Mijają dni i noce, rozpacz opanowuje jej ciało. Aż do dnia, w którym jeden z rysunków ujawnia to, co ją dręczy i doprowadza w końcu do znalezienia odpowiednich słów. Słów, które przynoszą ulgę i bezpieczeństwo.Jej poruszająca opowieść przywraca nadzieję dzieciom, które cierpią w milczeniu.Jeśli dzieje się coś, czego nie rozumiesz, czego się boisz - powiedz o tym komuś, komu ufasz. Może to być mama lub tata, ktoś z rodziny, pani w szkole,Simon Schott, Jeannette Weiss
Uczmy się od delfinów

Uczmy się od delfinów

Cena: 22,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Któż nie pragnie więcej sukcesów, więcej energii, szczęśliwego, swobodnego życia?W pięciu przekazach książka pokazuje, jak możemy od delfinów nauczyć się stosować we własnym życiu ich mądrość.Dowiesz się tutaj:jak zdobywać więcej energii i przekazywać ją innym dzięki gotowości niesienia pomocy;jak stworzyć krąg przyjaciół, którzy się lubią i wspierają wzajemnie;jak wykonywać swoją pracę niemal w duchu zabawy;jak się nauczyć słuchać własnego głosu wewnętrznego.Czytaj tę książkę z otwartymi zmysłami i pozwól, aby przeniknęła cię tajemna mądrość delfinów - da ci to poczucie spełnienia i radość życia.Ursula Nuber
10 przykazań dla silnych kobiet

10 przykazań dla silnych kobiet

Cena: 21,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Ta niewielka książka pomaga kobietom stawić czoła codzienności. Przedstawione tutaj 10 przykazań to filary zdrowego poczucia własnej wartości. Chronią one przed fałszywą skromnością, przed nadmiernym uzależnieniem od harmonii, przed „syndromem bycia miłym”, oraz pomagają przyjmować życie swobodniej, osiągać sukcesy i cieszyć się nimi bez wyrzutów sumienia. O autorce: Ursula Nuber, urodzona w 1954 roku w Monachium, studiowała psychologię. Dziennikarka niezależna, pisząca między innymi dla czasopisma Cosmopolitan. Od roku 1983 pracuje jako redaktor dla Psychologie heute (Psychologia dzisiaj), od 1996 jako zastępczyni redaktora naczelnego. Ursula Nuber jest mężatką i mieszka pod Hei


NASTĘPNE PRODUKTY->

Psychologia

-skojarzone artykuły i produkty:


Wyszukaj na stronieKONKURS
Konkurs pt: "Oznaki wiosny" został rozstrzygnięty. Zobacz laureatów konkursu...   

czytaj więcej...
Książki dla dzieci, plecaki, buty
copyright © Dla-Dzieci.com.pl - wszystkie prawa zastrzeżone