Ta strona używa pliki cookies zgodnie z polityką cookies, gdzie są informacje czym są oraz jak włączyć/wyłączyć ich obsługę.
portal dla dzieci, dla rodziców
Kolorowanki dla dzieci
Kupujesz przez Internet? Znudziło Ci się bieganie do banku/na pocztę, by zrobić przelew? Zobacz...


Ewa Korzeniewska, Krystyna Szczepańska
Zrozumieć samemu świat. Program nauczania dla III etapu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim


Cena: 12,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Pozycja ta powstała z myślą o nauczycielach, terapeutach i rodzicach uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Zawiera ona treści nauczania i oczekiwane osiągnięcia ucznia gimnazjum. Umożliwia wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych, pozwala na swobodę w
Renata Zofia Rutkowska
Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci w wieku 10-12 lat


Cena: 10,50 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
"Niniejsza publikacja to zbiór ćwiczeń służących rozwijaniu i stymulowaniu funkcji psychofizycznych u dzieci w wieku 10-12 lat.Są to zadania rozwijające:percepcję wzrokową (spostrzegawczość, analizę i syntezę, pamięć wzrokową),koordynację wzrokowo-ruchową,koncentrację uwagi,sprawność grafomotorAlicja Tanajewska, Dorota Kołodziejska
Ja też to potrafię. Program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej


Cena: 15,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Ja też to potrafię to program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, czyli takich, podczas których usprawnia się zaburzone funkcje (korekcja) i wspomaga funkcje rozwijające się prawidłowo (kompensacja), aby stały się wsparciem dla tych zaburzonych. Takie działania wzmacniają dalszy rozwój ucznia, a takżeKatarzyna Krajewska, Joanna Skorupa
Baw się poprzez animaloterapię. Przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt


Cena: 18,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Kilka słów o animaloterapiiOd dawna wiadomo, że zwierzęta mają pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Już dwa tysiące lat temu Hipokrates zauważył, że jazda konna pobudza funkcje organizmu i łagodzi schorzenia.Kolejne udokumentowane próby wykorzystania zwierząt w leczeniu sięgajKatarzyna Brożek, Mirosława Strutyńska
Przewodnik do języka polskiego dla sześcioklasowej szkoły podstawowej specjalnej, klasy 4-6


Cena: 8,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Materiały pomocnicze zawierają szczegółowy plan pracy w klasach IV,V,VI, przykładowe scenariusze lekcji języka polskiego z elementami ścieżek edukacyjnych i propozycje podręczników szkolnych.Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska
Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej masowej lub szkole podstawowej specjalnej


Cena: 14,16 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
"Pozycja ta powstała z myślą o Was – nauczycielach klas integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół masowych prowadzących zajęcia rewalidacyjne; specjalistach: psychologach, pedagogach, terapeutach, logopedach pracujących na co dzień z wyżej wymienioną grupą uczniów, a także o oWiesława Żaba-Żabińska
Owocna edukacja. Wspomaganie rozwoju mowy i emocji. Zabawy i ćwiczenia


Cena: 17,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
64-stronicowy zbiór zabaw i ćwiczeń formatu A5 zawierający materiał dotyczący wspomagania rozwoju:mowy - gdzie znajdują się m.in.: zabawy i ćwiczenia oddechowe, głosowe, logarytmiczne, narządów artykulacyjnych, artykulacyjne, pozwalające zrozumieć i wykonywać polecenie rozwijające i wzbogacające słoBeata Cholewczyńska, Wojciech Lewandowski
Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu l


Cena: 9,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Program jest dostosowany do możliwości intelektualnych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, służy usprawnianiu niezaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych, korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych, rozwijaniu uzdolnień uczniów.Aleksandra Feder, Anna Nieścierowicz
Program kształcenia zintegrowanego dla I etapu edukacyjnego sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnejDla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim


Cena: 7,88 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Książkę polecamy nauczycielom kształcenia zintegrowanego w szkołach podstawowych specjalnych i ogólnych z klasami integracyjnymi oraz osobom pracującym z uczniami z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim."Zaprezentowany program nauczania obejmuje pierwszy etap edukacji dzieci z lekkim upośledWiesława Żaba-Żabińska
Owocna edukacja. Wspomaganie rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej i motoryki małej. Karty pracy


Cena: 17,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
48 kart formatu A4 jednostronnych kolorowych i czarno-białych zawiera ćwiczenia dotyczące wspomagania rozwoju:percepcji wzrokowej z orientacją przestrzenną i koordynacją wzrokowo-ruchową - ćwiczenia oznaczone ikonką w kształcie okapercepcji słuchowej - dotyczące słuchu fizycznego, słuchu fonematycznElżbieta Chmielewska
Owocna edukacja. Wzrok, słuch, orientacja przestrzenna. Przewodnik metodyczny


Cena: 16,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemami rozwojowymi.Siedem przewodników metodycznych omawia główne deficyty rozwojowe występujące u dzieci. W książce zaproponowane są kierunki reedukacji oraz konspekty do pracy wyrównawczej w każdej z zaburzonych sfer. Wybranym przewodnikom odpElżbieta Chmielewska
Owocna edukacja. Uzdolnienia. Przewodnik metodyczny


Cena: 16,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.Siedem przewodników metodycznych omawia główne deficyty rozwojowe występujące u dzieci. W książce zaproponowane są kierunki reedukacji oraz konspekty do pracy wyrównawWiesława Żaba-Żabińska
Owocna edukacja. Wspomaganie rozwoju mowy i emocji. Karty pracy


Cena: 14,50 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
48 kart formatu A4 jednostronnych kolorowych i czarno-białych, które zawierają ćwiczenia dotyczące wspomagania rozwoju:mowy - od ćwiczeń oddechowych poprzez omawianie obrazków, nazywanie przedstawionych na rysunkach przedmiotów i określanie ich przeznaczenia, nazywanie: czynności, kolorów, wielkościElżbieta Chmielewska
Owocna edukacja. Ruch. Przewodnik metodyczny


Cena: 16,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy.Siedem przewodników metodycznych omawia główne deficyty rozwojowe występujące u dzieci. W książce zaproponowane są kierunki reedukacji oraz konspekty do pracy wyrównawczej w każdej z zaburzonych sfer. Wybranym przewodnikom odpowiadają karty pracy przygoElżbieta Chmielewska
Owocna edukacja. Umiem więcej. Karty pracy


Cena: 15,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.Zróżnicowany stopień trudności ćwiczeń pozwala na swobodny dobór, odpowiedni do wieku i predyspozycji dzieci, a zabawowy charakter powoduje, że uczniowie chętnie i szyMarta Wiśniewska
Ćwiczenia językowe. Propozycje zadań dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami w komunikacji językowej


Cena: 10,50 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Ćwiczenia zawarte w tej publikacji są przeznaczone dla dzieci, które opanowały już technikę czytania i pisania, ale mają trudności z budowaniem systemu językowego. Z książki mogą korzystać również osoby dorosłe z zaburzeniami w komunikacji językowej.Celem ćwiczeń, przygotowanych dla nauczycieli, terMałgorzata Barańska
Detektyw Ortografek. Ortograficzne ćwiczenia percepcji wzrokowej i koncentracji uwagi


Cena: 14,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
W każdej części książki znajduje się 15 diagramów. Rozwiązując je, uczeń utrwala znajomość pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną (ó, ż, rz, h), ćwiczy percepcję wzrokową i koncentrację uwagi. Wyszukuje w diagramie kolejnych sylab i przepisuje je. Nagrodą za wysiłek jest rozwiązanie - niedługa,Małgorzata Barańska
Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci 6-9-letnich


Cena: 13,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Ćwiczenia te powstały z myślą o najstarszych przedszkolakach oraz uczniach początkowych klas szkoły podstawowej. Mogą być pomocne podczas zajęć indywidualnych oraz zajęć z grupą dzieci, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem.Opracowanie składa się z czterech części:1. Wycinanki &#Alicja Małasiewicz
Aby polubić matematykęZeszyt ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas I-III szoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu matematyki


Cena: 17,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Książka zawiera ćwiczenia dla dzieci mających trudności w uczeniu się matematyki. Kolejne rozdziały to:Pamięć i operacje pamięciowe Spostrzeganie Orientacja przestrzennaAlicja Małasiewicz
Trenuj wzrok. Ćwiczenia dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, gimn. i licealistów z zaburzoną percepcją wzrokową


Cena: 15,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Publikacja składa się z ośmiu kategorii ćwiczeń (np. dobieranie w pary, znajdowanie różnic, odbijanie wzoru, śledzenie labiryntu), które zawierają po dziesięć kart praktycznego treningu wzroku dziecka. W zależności od poziomu percepcji wzroku podopiecznego terapeuta może dobrać na zajęcia karty z poMałgorzata Barańska
Wchodzi, wchodzi Stach na dach. 103 wierszyki i zabawy kształcące motorykę, koordynację ruchową i ruchowo-słuchową


Cena: 14,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Wierszyki i zabawy z tej książki powstały z myślą o przedszkolakach, uczniach najmłodszych klas, a także nieco starszych dzieciach, które mają szczególne potrzeby edukacyjne wynikające z różnych form niepełnosprawności. Podczas zabawy z rymowankami dzieci ćwiczą przede wszystkim koordynację ruchową.Alicja Małasiewicz
Sokoli wzrok. Ćwiczenia dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej z zaburzoną percepcją wzrokową


Cena: 12,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Proponowany zestaw ćwiczeń przeznaczony jest do treningu wzroku dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. W książce znajduje się sześć kategorii ćwiczeń, które mają na celu ćwiczyć i usprawniać spostrzeganie kształtów i układów elementów oraz różnic i podobieństw, koordynację wzrokowo-ruchową,Elżbieta Chmielewska
Owocna edukacja. Logika. Przewodnik metodyczny


Cena: 16,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.Siedem przewodników metodycznych omawia główne deficyty rozwojowe występujące u dzieci. W książce zaproponowane są kierunki reedukacji oraz konspekty do pracy wyrównawczej w każdej z zaburzonych sfer. Wybranym przewodnikom odElżbieta Chmielewska
Owocna edukacja. Emocje. Przewodnik metodyczny


Cena: 16,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.Siedem przewodników metodycznych omawia główne deficyty rozwojowe występujące u dzieci. W książce zaproponowane są kierunki reedukacji oraz konspekty do pracy wyrównawczej w każdej z zaburzonych sfer. WybrElżbieta Chmielewska
Owocna edukacja. Mowa. Przewodnik metodyczny


Cena: 16,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.Siedem przewodników metodycznych omawia główne deficyty rozwojowe występujące u dzieci. W książce zaproponowane są kierunki reedukacji oraz konspekty do pracy wyrównawczej w każdej z zaburzonych sfer. Wybranym przewodnikom odpowiadają kartyElżbieta Chmielewska
Owocna edukacja. Mówię poprawnie. Karty pracy


Cena: 15,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.Zróżnicowany stopień trudności ćwiczeń pozwala na swobodny dobór, odpowiedni do wieku i predyspozycji dzieci, a zabawowy charakter powoduje, że uczniowie chętnie i szybko pokonują występujące trudności, osiągając sukces.Elżbieta Chmielewska
Owocna edukacja. Czytam i piszę. Karty pracy


Cena: 15,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.Zróżnicowany stopień trudności ćwiczeń pozwala na swobodny dobór, odpowiedni do wieku i predyspozycji dzieci, a zabawowy charakter powoduje, że uczniowie chętnie i szybko pokonują występElżbieta Chmielewska
Owocna edukacja. Czytanie i pisanie. Przewodnik metodyczny


Cena: 16,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.Siedem przewodników metodycznych omawia główne deficyty rozwojowe występujące u dzieci. W książce zaproponowane są kierunki reedukacji oraz konspekty do pracy wyrównawczej w każdej z zabMałgorzata Domagalska
Odczuwam! Patrzę! Działam! Zeszyt 2 dla dzieci w wieku od 4 do 5 latScenariusze do ćwiczeń rozwijających uczenie się poprzez zmysły


Cena: 15,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Znakomicie przygotowane scenariusze, opatrzone dokładną instrukcją oraz rysunkami do wykorzystania w pracy z dziećmi. Skuteczna pomoc dla nauczycieli żłobków i przedszkoli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów, logopedów, psychologów i rodziców.Mgr Małgorzata Domagalska specjMałgorzata Podleśna
Na górze czy na dole? Ćwiczenia orientacji przestrzennej i percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym


Cena: 15,75 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Celem proponowanych ćwiczeń jest usprawnianie orientacji przestrzennej oraz percepcji wzrokowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Dziecko ćwiczy na materiale obrazkowo-geometryczno-literowym. Analizując układ przedmiotów w poszczególnych polach, ćwiczy takie pojęcia, jak: na górze - na dole, nad -Elżbieta Chmielewska
Owocna edukacja. Myślę i liczę. Karty pracy


Cena: 15,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.Zróżnicowany stopień trudności ćwiczeń pozwala na swobodny dobór, odpowiedni do wieku i predyspozycji dzieci, a zabawowy charakter powoduje, że uczniowie chętnie i szybko pokonują występujące trudności, osiągając sukces.Elżbieta Chmielewska
Owocna edukacja. Panuję nad ciałem. Karty pracy


Cena: 15,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy.Zróżnicowany stopień trudności ćwiczeń pozwala na swobodny dobór, odpowiedni do wieku i predyspozycji dzieci, a zabawowy charakter powoduje, że uczniowie chętnie i szybko pokonują występujące trudności, osiągając sukces.Małgorzata Domagalska
Odczuwam! Patrzę! Działam! Zeszyt 1 dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat Scenariusze do ćwiczeń rozwijających uczenie się poprzez zmysły


Cena: 15,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Znakomicie przygotowane scenariusze, opatrzone dokładną instrukcją oraz rysunkami do wykorzystania w pracy z dziećmi. Skuteczna pomoc dla nauczycieli żłobków i przedszkoli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów, logopedów, psychologów i rodziców.Mgr Małgorzata Domagalska specjMałgorzata Domagalska
Odczuwam! Patrzę! Działam! Zeszyt 3 dla dzieci w wieku od 5 do 6 latScenariusze do ćwiczeń rozwijających uczenie się poprzez zmysły


Cena: 15,00 złPolecamy: www.edukacyjna.pl
Znakomicie przygotowane scenariusze, opatrzone dokładną instrukcją oraz rysunkami do wykorzystania w pracy z dziećmi. Skuteczna pomoc dla nauczycieli żłobków i przedszkoli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów, logopedów, psychologów i rodziców.Mgr Małgorzata Domagalska specjWyszukaj na stronieKONKURS
Konkurs pt: "Oznaki wiosny" został rozstrzygnięty. Zobacz laureatów konkursu...   

czytaj więcej...Książki dla dzieci, plecaki, buty
copyright © Dla-Dzieci.com.pl - wszystkie prawa zastrzeżone